Licentiatlunch

Forskarstuderande som tar en licentiatexamen bjuds till en lunch med vicerektor för forskning och representanter från disputationskommittén. Vid detta tillfälle delas diplom ut till de licentiater som närvarar. Lunchen hålls en gång per år.

 

På grund av restriktionerna orsakade av spridningen av corona viruset är nästa tillfälle för licentiatlunchen flyttad från juni till den 18 augusti 2021.

Licentiaten får bjuda en handledare och en medföljande gäst.

Inbjudan per e-post skickas ca två månader innan lunchtillfället till de som har försvarat en licentiatavhandling sedan föregående tillfälle.

Licentiater som är aktuella för att bjudas till lunchen ombedes vänligen meddela KI:s enhet för akademiska ceremonier sin aktuella e-post adress till: osa@ki.se

 

Kontakt

Maria Lancella

Administratör