Ledamöter i Pedagogiska akademin

Karolinska Institutets Pedagogiska akademi består av personer som visat pedagogisk excellens. Ledamöternas kompetens ses som en viktig resurs för fortsatt pedagogisk utveckling inom KI.

Här kan du se ledamöter i Pedagogiska Akademin. Inom parentes står året de valdes in.

Per Palmgren (2022)

Per Palmgren

Assisterande lektor

Anna Wiik (2021)

Anna Wiik

Assisterande lektor
08-52484626

Karin Leander (2021)

Karin Garming-Legert (2021)

Karin Garming-Legert

Adjunkt/övertandläkare

Erika Franzén (2020)

Erika Franzén

Professor/fysioterapeut

Lena Engqvist Boman (2020)

Nikolaos Christidis (2020)

Nikolaos Christidis

Lektor/övertandläkare

Johan von Schreeb (2019)

Mia von Knorring (2019)

Mia von Knorring

Senior forskare

Anna Pettersson (2016)

Anna Pettersson

Assisterande lektor

Jenny Flygare (2016)

Jenny Flygare

Forskare

Anna Carin Wahlberg (2015)

Eric Asaba (2015)

Eric Asaba

Lektor/arbetsterapeut
08-524 838 38

Malin Nygren Bonnier (2015)

Malin Nygren-Bonnier

Lektor/fysioterapeut

Helena Salminen (2015)

Helena Salminen

Lektor/specialistläkare

Eva Broberger (2014)

Hans Hjelmqvist (2014)

Hans Hjelmqvist

Anknuten till Forskning

Annsofi Johannsen (2013)

Johanna Zilliacus (2013)

Anna Kiessling (2012)

Anna Kiessling

Professor/överläkare
0852482626

Annika Östman Wernerson (2011)

Carina Boström

Cecilia Fridén (2011)

Cecilia Fridén

Anknuten till Undervisning/handledning

Gunnar Nilsson (2011)

Gunnar Nilsson

Professor/distriktsläkare

Lena Nilsson-Wikmar (2011)

Maria Hagströmer (2011)

Maria Hagströmer

Professor/fysioterapeut

Maria Jirwe (2016)

Maria Jirwe

Anknuten till Undervisning/handledning

Maria Westerståhl (2011)

Nina Brodin (2017)

Nina Brodin

Lektor/fysioterapeut
08-524 888 43

Riitta Möller (2016)

Riitta Möller

Lektor/överläkare

Sari Ponzer (2016)

Sari Ponzer

Professor/överläkare

Sofia Vikström (2015)

Staffan Josephsson

Veronica Lindström (2013)

Veronica Lindström

Anknuten till Forskning

Åsa Eriksson (2018)

Åsa Eriksson

Assisterande lektor

Tidigare ledamöter (ej aktiva på KI längre)

Päivi Kaila
Hans Gyllenhammar

SP
Innehållsgranskare:
Louise Grännsjö
2022-12-22