Ledamöter i Pedagogiska akademin

Karolinska Institutets Pedagogiska akademi består av personer som visat pedagogisk excellens. Ledamöternas kompetens ses som en viktig resurs för fortsatt pedagogisk utveckling inom KI.

Här kan du se ledamöterna i Pedagogiska Akademin i alfabetisk ordning. Inom parentes finns antagningsår.

Läs mer om Pedagogiska Akademin här.

Anna Kiessling (2012)

Anna Carin Wahlberg (2015)

Intervju med Anna Carin Wahlberg (mars 2016)

Anna Pettersson (2016)

Annika Östman Wernerson (2011)

Annika Östman Wernerson

Professor/överläkare

Annsofi Johannsen (2013)

Carina Boström

Cecilia Fridén (2011)

Cecilia Fridén

Anknuten till Undervisning/handledning

Eric Asaba (2015)

Eric Asaba

Lektor/arbetsterapeut
08-524 838 38

Erika Franzén (2020)

Erika Franzén

Professor/sjukgymnast

Eva Broberger (2014)

Gunnar Nilsson (2011)

Gunnar Nilsson

Professor/distriktsläkare

Hans Gyllenhammar

Jag är docent, lektor och grundutbildningsansvarig vid institutionen för medicin, Huddinge, samt överläkare vid Hematologiskt Centrum Karolinska sjukhuset. Jag har haft en anknytning till läkarutbildningen vid Karolinska Institutet sedan 1978 i olika funktioner. Sedan 1998 är jag studierektor för kursen i klinisk medicin och sedan 2006 ordförande för tema 3, klinisk medicin, vid läkarprogrammet. I slutet av 1990 talet införde jag case-metodik vid kursen i internmedicin och grundlade det första Medical Case center. Tillsammans med Birgitta Björck utvecklade jag supercasemetoden för studentaktiverande lärande och studerade interprofessionellt lärande i mångåriga projekt.

Hans Hjelmqvist (2014)

Hans Hjelmqvist

Anknuten till Forskning

Helena Salminen (2015)

Helena Salminen

Lektor/klinisk anställning

Intervju med Helena Salminen (mars 2016)

Jenny Flygare (2016)

Jenny Flygare

Forskare

Johan von Schreeb (2019)

Johanna Zilliacus (2013)

Lena Engkvist Boman (2020)

Lena Nilsson-Wikmar (2011)

Ordförande i Pedagogiska Akademin

Lena Nilsson-Wikmar

Professor, senior

Malin Nygren Bonnier (2015)

Malin Nygren-Bonnier

Lektor/fysioterapeut

Maria Hagströmer (2011)

Maria Hagströmer

Professor/sjukgymnast

Maria Jirwe (2016)

Maria Jirwe

Anknuten till Forskning

Maria Westerståhl (2011)

Mia von Knorring (2019)

Nikolaos Christidis (2020)

Nikolaos Christidis

Lektor/övertandläkare

Nina Brodin (2017)

Nina Brodin

Lektor/fysioterapeut
08-524 888 43

Päivi Kaila (2013)

Riitta Möller (2016)

Riitta Möller

Lektor/överläkare

Sari Ponzer (2016)

Sari Ponzer

Professor/överläkare
08-616 28 31

Sofia Vikström (2015)

Intervju med Sofia Vikström (mars 2016)

Staffan Josephsson

Veronica Lindström (2013)

Åsa Eriksson (2018)