Lärardagen 29 september 2021 - Innovativ bedömning

Välkommen till en dag tillägnad innovativ bedömning! Lärardagen riktar sig till dig som är engagerad i undervisning och lärande. Genom utbyte av kunskap och erfarenheter om ämnet innovativ bedömning hoppas vi inspirera dig i din lärargärning.

Om Lärardagen 2021

Dag och tid: 29 september 9.00 till 15.30. 

Plats: Lärardagen kommer i år att hållas online via Zoom.

Registreringen är stängd.

Våra glokaliserade klassrum där vi tänker globalt och undervisar lokalt ställer krav på dig som högskolelärare eller handledare att förse studenter med nödvändig kunskap, färdigheter och attityder för att kunna uppfylla målen från FN:s Agenda 2030 och dess 17 hållbara utvecklingsmål.

Utnyttjandet av digital teknik för att förnya vår undervisning och lärande ökar, liksom forskning och litteratur med fokus på nya färdigheter för glokaliserade kompetenser. Men vad händer med bedömning inom högre utbildning?

Tema: Innovativ bedömning

En grupp av studenter arbetar tillsammans med en lärare.
En grupp studenter och lärare. Foto: GettyImages.

Definitionen av innovativ bedömning varierar beroende på omfattning och sammanhang för dess genomförande.

På grundnivå kan det handla om bedömningsmetoder och tekniker som är originella och nya för ett specifikt sammanhang, medan det också kan betraktas som någon form av bedömning som försöker förbättra studenternas lärande genom olika tillvägagångssätt och tillgodose deras behov på ett effektivare sätt.

Det kan också innebära en mängd olika metoder som svarar på studenternas diverse förväntningar. Ändå betyder dessa förändringar inte att de inte har tillämpats tidigare utan snarare att de är bättre anpassade till omständigheterna i det föränderliga undervisningssammanhanget. 

Program

Under dagen kommer du att kunna delta i inspirerande sessioner, korta presentationer och praktiska workshops. Du kommer att interagera med dina kollegor och med pedagogiska utvecklare från Enheten för Undervisning och lärande (UoL). 

Programmet för Lärardagen 2021

Registrering

Kontakt 

Om du har några frågor angående KI:s Lärardagen - mejla oss direkt!