Lärardagen 27 september 2023: Utbildning och lärande i en föränderlig värld

På årets lärardag fokuserar vi på hur vi hanterar omgivningens konstanta förändring och fortfarande kan erbjuda världens främsta utbildningar inom hälso- och sjukvård och medicin. Lärardagen är en dag för inspiration, kunskapsutbyte och nätverkande för alla involverade i och intresserade av utbildningsfrågor på KI.

Platsen för Lärardagen 2023 är NEO, Flemingsberg.

Foto av en person med VR-glasögon på sig.

Inbjudan och program