Labmeds omflyttningsprocess i ANA Futura

Till hösten 2023 kommer hela avdelningen för biomolekylär & cellulär medicin (BCM) att flytta in i ANA Futura. För att detta ska vara möjligt kommer det krävas en omflyttning och kondensering av hela Labmed i ANA Futuras lokaler. På denna sida kan du läsa mer om planer och genomförande för Labmed i omflyttningsprocessen.

Genbrebild på en man som ligger under flyttkartonger.
Genrebild. Foto: Photo by cottonbro studio

Målet med omflyttningsprocessen är att få till effektivare användning av lokalerna, skapa bättre synergier mellan grupperna och att skapa en mer aktiv och levande forskningsmiljö. 

Robert Månsson och Sophia Godau är utsedda koordinatorer för projektet och rapporterar till perfekt Jonas Fuxe. 

Tidplan

Här kan du se preliminär tidplan för projektet.

För dig som flyttar in i ANA Futura

Nuvarande kollegor i ANA Futura ser fram emot att få fler från Labmed i våra lokaler! Vi hoppas ni är lika förväntansfulla som vi är.

Vad händer just nu?

 1. Under maj-månad har koordinatorerna möten med berörda avdelningar för att försöka skapa sig en bild av de befintliga avdelningarnas samt de nya forskargruppernas behov och önskemål, samt lokalernas användning. 
   
 2. Den 15 juni är det informationsmöte om flytten samt mingel. Se inbjudan i din Outlook kalender.
   
 3. Efter genomförda möten med berörda avdelningar blir nästa steg att träffa alla nya grupper för att samla in diverse uppgifter som behövs inför flytten. Detta arbete kommer troligen påbörjas i juni.

För dig som ska byta från en lokal till en annan i ANA Futura

För att de nya forskargrupperna ska kunna flytta in och få plats krävs en kondensering av Labmeds nuvarande lokaler i ANA Futura. Alla måste helt enkelt hjälpas åt för att göra detta möjligt. Det är positivt och glädjande för Labmed att allt fler på institutionen kan samlas under samma tak och vi får in ytterligare forskargrupper med nya kompetenser i ANA Futura.

Vad händer just nu?

 1. Under maj-månad har koordinatorerna möten med berörda avdelningar för att försöka skapa sig en bild av de befintliga avdelningarnas samt de nya forskargruppernas behov och önskemål, samt lokalernas användning. 
   
 2. Den 15 juni är det informationsmöte om flytten samt mingel. Se inbjudan i din Outlook kalender.
   
 3. Efter genomförda möten med berörda avdelningar görs en plan för hur flytten kan se ut och vart det kan skapas nya samarbetsplatser och en effektiv fördelning av lokaler. När man ser hur flyttarna måste organiseras kommer berörda forskargruppsledare att kontaktas för att gå igenom detaljer vart flytten ska ske och hur. 

Sälja, köpa eller hyra labbutrustning i samband med flytten

Vill du sälja/ge bort eller hyra labbutrustning i samband med flytten, så kan du lägga ut egna annonser eller söka efter andras på sidan som heter "Köp och sälj labbutrustning och kontorsmaterial".

Projektkoordinatorer

Sophia Godau

Biomedicinsk analytiker
Patologi Övriga
H5 Laboratoriemedicin

Robert Månsson

Forskare
Månsson
H5 Laboratoriemedicin

Prefekt

Jonas Fuxe

Forskare
Fuxe
H5 Laboratoriemedicin
JF
Innehållsgranskare:
2023-05-24