Labmeds omflyttningsprocess i ANA Futura

Till hösten 2023 kommer hela avdelningen för biomolekylär & cellulär medicin (BCM) att flytta in i ANA Futura. För att detta ska vara möjligt kommer det krävas en omflyttning och kondensering av hela Labmed i ANA Futuras lokaler. På denna sida kan du läsa mer om planer och genomförande för Labmed i omflyttningsprocessen.

Genbrebild på en man som ligger under flyttkartonger.
Genrebild. Foto: Photo by cottonbro studio

Målet med omflyttningsprocessen är att få till effektivare användning av lokalerna, skapa bättre synergier mellan grupperna och att skapa en mer aktiv och levande forskningsmiljö. Det är positivt och glädjande för Labmed att allt fler på institutionen kan samlas under samma tak och vi får in ytterligare forskargrupper med nya kompetenser i ANA Futura.

Robert Månsson och Sophia Godau är utsedda koordinatorer för projektet och rapporterar till perfekt Jonas Fuxe. 

Tidplan

Här kan du se preliminär tidplan för projektet.

Detaljplanering V. 43-48

Sista dag för inflytt 31 december, 2023 (realistiskt: 22 december). Anpassningar av ANA Futura lokalerna (januari-mars 2024).

Viktiga hållpunkter

Beslut om inplacering

 • Den 1 september beslutade prefekt Jonas Fuxe att gå vidare med förslaget på inplacering i ANA Futuras lokaler.
   
 • Alla Labmed anställda har fått ta del av den reviderade inplaceringen via mejl. 
   
 • Varannan vecka finns det möjlighet för alla Labmed anställda att diskutera och ställa frågor om verksamhetsflytten vid digitala dialogmöten där både projektkoordinatorer och prefekt deltar. Se mejlinbjudan från Sophia Godau.

Detta har hänt

Maj

 • Möten med inflyttade grupper. 
 • Möten med avdelningar och forskargruppsledare i ANA Futura. 
 • Möten med Serviceteamet och biosäkerhetskoordinator. 
 • Information om projektet publicerades på Labmeds interna webbsida. 

Juni

 • Möten med Labmeds ledningsgrupp. 
 • Insamling av information och användarmätning. 
 • Labmed informations- och mingelmöte 15 juni.

Juli och augusti

 • Arbete med introduktionspaket pågår.
 • Preliminär plan/förslag. 
 • Labmed informations- och mingelmöte II 17 augusti.
 • AC och prefekt träffar arbetsmiljögruppen.
 • Samverkansråd med de lokala platsombuden.

September

 • Beslutsmöte med Labmeds ledningsgrupp.
 • Planeringsmöten med samtliga avdelningar.
 • Riskbedömningar.

Oktober/november

 • Fortsättning av detaljplanering. Se tidplan ovan.

Sälja, köpa eller hyra labbutrustning i samband med flytten

Vill du sälja/ge bort eller hyra labbutrustning i samband med flytten, så kan du lägga ut egna annonser eller söka efter andras på sidan som heter "Köp och sälj labbutrustning och kontorsmaterial".

Projektkoordinatorer

Sophia Godau

Biomedicinsk analytiker
Patologi Övriga
H5 Laboratoriemedicin

Robert Månsson

Forskare
Månsson
H5 Laboratoriemedicin

Prefekt

Jonas Fuxe

Forskare
Fuxe
H5 Laboratoriemedicin
JF
Innehållsgranskare:
2023-11-13