Kurslaboratorium vid institutionen för fysiologi och farmakologi (FyFa)

Institutionen för fysiologi och farmakologi bedriver undervisning på såväl grundnivå som avancerad nivå inom fysiologi och farmakologi för fem program: läkare, fysioterapeuter, odontologer, optiker och biomedicinare. Dessutom ges för närvarande fyra fristående kurser.

I tillägg till föreläsningar och seminarier så har FyFa kurslaborationer är fördelade på två våningsplan, totalt 782 m2, och består av två stora öppna ytor för humanlaborationer med exempelvis ergometercykeltest, EKG, andningskapacitetstest och olika farmakologiska laborationer samt mindre grupprum för syn och hörsellaborationer. De stora ytorna går att dela av i mindre när så krävs. Det finns även tillgång till dusch och toaletter eftersom flera av laborationerna är fysiskt krävande. Under 2018 kommer kurslablokaler att flytta till Scheelelab.

Fysiologiutrustningen har under 2017 uppdaterats. Fem nya PowerLab och spirometri stationer har köpts in från ADInstruments och datorer samt uppdatering av programvaror. Även inköp av nya transkutana elektriska (TENS) stimulatorer, stetoskop, blodtrycksmanchetter.
Utrustningen är känslig och kräver att en person arrangerar, startar och kalibrerar utrustningen. Denna person måste finnas tillgänglig och ska introducera nya användare. När lokalerna kommer att bli öppna för bokning så kommer det att krävas en person som ansvarar för detta.

Om du är intresserad av att nyttja FyFa:s kurslabslokaler, kontakta Elisabet Stener-Victorin, grundutbildningsansvarig (GUA) på FyFa.

Kontaktperson

workstation

Exempel på en arbetsstation, cirkulationslab och ultraljudslaboration

Exempel - Fysiologilaborationer

Exempel - Fysiologilaborationer
Laborationtitel Laboration - innehåll Utrustning
EKG Studenterna testar EKG. Förevisning av 12-led EKG. Dator med lämpligt program inklusive elektroder + pasta 12-leds EKG
Cirkulation Test av blodtryck och puls i vila och vid förflyttning från liggande till stående Blodtrycksmanschett, stetoskop, tidtagarur, bord som kan fällas
Respiration Test av 1) Lungvolymer 2) Luftflöde i andningsvägarna (dynamisk spirometri) 3) Förändrad andningsfrekvens och tidalvolym vid koldioxidåterandning (andningsreglering) 1-3) Dator med lämpligt program inklusive munstycken, näsklämmor och slangar, douglassäck, syrgas
Arbetsfysiologi Test av 1) Submaximal 2) Maximal syreupptagningsförmåga 1-2) Ergometercykel, tabeller för analys, pulsklockor, whiteboard för att föra protokoll 2) Dator med lämpligt program inklusive munstycke och slangar