Skip to main content

Kursdesign för forskarutbildningskurser

Planerar du en forskarutbildningskurs eller har du redan erfarenhet från att arrangera forskarutbildningskurser? Ta tillfället i akt att förbättra dina kunskaper och diskutera relevanta frågeställningar med dina lärarkollegor.

Kursen Designing doctoral courses fokuserar på forskarutbildningens specifika utmaningar och möjligheter. Kursen riktar sig till kursansvariga med uppgift att designa kurser på forskarnivå på Karolinska Institutet.

Läs mer om kursen, planerade kursdatum och anmälan. Eftersom kursen är engelskspråkig är informationen enbart på engelska.

Kontakt

Utbildningsadministratör

Karin Wrangö

Telefon: 08-524 83 799
Mobil: 0707-526912
E-post: karin.wrango@ki.se

Kursledare

Juha Nieminen

Telefon: 08-524 862 54
E-post: juha.nieminen@ki.se