Kravprofil för prefekt vid LabMed

Inför rekrytering av ny prefekt 2023-01-01 har rekryteringsgruppen*, efter samverkan och förankring med fackliga representanter, studentrepresentanter samt institutionens ledningsgrupp enats om nedan kompetenskrav för prefektkandidaten.

KI övergripande krav

 • Vetenskaplig och pedagogisk kompetens i för LabMed relevant område för att kunna utveckla verksamheten.  
 • Stark förankring i vetenskapssamhället och nätverk inom akademin.

 • Förmåga och motivation att vara ledare för en institution utifrån dess särart.

 • Ha visioner om institutionens framtida strategier och utveckling.

 • Förmåga att sätta mål, genomföra beslut och förändringar med transparens och förankring.

 • God kommunikativ förmåga som ger motivation och engagemang.

 • Förmåga att skapa en kreativ och hälsosam arbetsmiljö med delegerat ansvarstagande.

 • Förmåga och motivation att framgångsrikt samarbeta med interna och externa partners och intressenter.

 • Utveckla innovation inom institutionen och universitetet som helhet.

 • Utveckla ett levande fundament för etik och kvalité inom institutionen och universitetet som helhet.

 • Förmåga att leda en akademisk verksamhet med hög forskningsaktivitet i en myndighet.

 • Hantera en komplex organisation med olika verksamhetskulturer och motsägelsefulla kravbilder.

 • I övrigt leva upp till kriterierna för ledarskap vid KI.

Institutionens lokala krav

 • Kompetens motsvarande professorsnivå.  
 • Kandidaten ska se detta uppdrag som sin huvudsakliga uppgift.

 • God kännedom om sjukvårdshuvudmannens organisation och verksamheter.

 • Prefektuppdraget kan inte kombineras med chefsuppdrag vid kliniska verksamheter.

 • Kandidaten ska bedriva sin egen huvudsakliga akademiska verksamhet vid Campus Syd.

 • Kandidaten ska verka för att utveckla forskningssamverkan och infrastruktur vid Campus Syd.

 • Kandidaten ska ha egen erfarenhet av undervisning inom grund- och forskarutbildning.

 • Kandidaten ska bidra till att utveckla och stimulera excellent undervisning och integrering med institutionens forskningsuppdrag.

 • Kandidaten ska stimulera samverkan och integration mellan akademi och sjukvård mellan Labmed och motsvarande kliniska verksamhetet.

 • Kandidaten ska behärska myndighetsspråket svenska.

Förordnandet som prefekt är ett uppdrag och inte att likställa med en anställning. Därmed förutsätter prefektuppdraget att innehavaren är tillsvidareanställd vid KI.

 

*) Rekryteringsgruppen består av Jan Bolinder (ordförande), Jenny Degerholm Langsmo (sekreterare), Peter Bergman, Jonas Fuxe, Anna Karlsson, Robert Månsson samt Joachim Lundahl, tf funktionschef för Medicinsk Diagnostik Karolinska (adjungerad).