Köp och sälj

(OBS! Gäller endast KI-ägd utrustning).

Sälja/skänka/efterlysa utrustning

Om du är intresserad av att annonsera på denna sida så fyller du formuläret Jag vill sälja/skänka laboratorieutrustning.

Du hittar annonserna på laboratorieutrustning som söker ny hemvist inom KI på den engelska sidan Buy and sell. Om du är intresserad av någon av artiklarna så kontaktar du personen som är ansvarig för annonsen.

Obs: En artikel per ett formulär!

Glöm inte att höra av dig när din artikel fått en ny ägare, så vi kan ta bort annonsen. Detta gör du genom att skicka ett e-mail till viktoria.olausson@ki.se.

Kassering

Icke fungerande och föråldrad utrustning ska kasseras innan flytt. Kassering av utrustning sker enligt ordinarie rutin och bekostas av verksamheterna själva, information från KI kring "Inför flytt och/eller avveckling av laboratorielokaler"

Anläggningstillgångar

Enligt förordning om myndigheters bokföring ska statliga myndigheter upprätta och föra register över sina inventarier och anläggningstillgångar. Anläggningsregistret ska innehålla uppgifter som gör det möjligt att identifiera tillgången. Registret ska omfatta tillgångar med ett anskaffnings­värde som motsvarar lägst det belopp som myndigheten tillämpar enligt föreskrifter och allmänna råd till Förordning om årsredovisning och budgetunderlag (FÅB). Förbrukningsinven­tarier som anses vara stöldbegärliga ska också registreras i registret. 

Det är verksamheten som ansvarar för att bedömningen av den anskaffade utrustningen klassificeras korrekt enligt de förordningar och riktlinjer som anges i Ekonomihandboken: Anläggningstillgångar

LN
Innehållsansvarig:
2023-01-26