Kontaktpersoner inom Säkerhetsenheten

Det är vi som jobbar inom säkerhetsenheten. Välkommen att höra av dig.

 

Magnus Huss Tf.Enhetschef/Säkerhetschef 

Carina Bengtsson Biosäkerhet

Vakant                Brandsäkerhet  

Christian Nerpin Säkerhetssamordnare

Christina Rosqvist  Administratör

Erik Stenholm Handläggare miljö

Heike Siegmund Kemikaliesäkerhet

Margaretha Vickes Export/Importsamordnare

Vakant           Säkerhetsstrateg 

Sofia Skyttner Strålskyddsexpert

Torgny Norén Säkerhetssamordnare 

 

Funktionsbrevlådor:

Sakerhetsenheten@ki.se

Biosakerhet@ki.se

FA-administration@uf.ki.se

Kemikaliesakerhet@ki.se