Kontaktpersoner inom Säkerhetsenheten

Det är vi som jobbar inom säkerhetsenheten. Välkommen att höra av dig.

 

Magnus Håkansson Säkerhetschef 

Carina Bengtsson Biosäkerhet

Vakant                Brandsäkerhet  

Christian Nerpin Säkerhetssamordnare

Christina Rosqvist  Administratör

Erik Stenholm Handläggare miljö

Heike Siegmund Kemikaliesäkerhet

Margaretha Vickes Export/Importsamordnare

Vakant           Säkerhetsstrateg 

Sofia Skyttner Strålskyddsexpert

Torgny Norén Säkerhetssamordnare 

 

Funktionsbrevlådor:

Sakerhetsenheten@ki.se

Biosakerhet@ki.se

FA-administration@uf.ki.se

Kemikaliesakerhet@ki.se

CR
Innehållsgranskare:
Christina Rosqvist
2023-08-25