Kontaktpersoner inom Miljö- och Säkerhetsenheten

Det är vi som jobbar inom Miljö- och säkerhetsenheten. Välkommen att höra av dig.

 

Niclas Johansson Enhetschef/Säkerhetschef

Carina Bengtsson Biosäkerhet

Christer Matonog Brandsäkerhet  

Christina Rosqvist Administratör

Christoffer Lindberg Säkerhetssamordnare 

Erik Stenholm Handläggare miljö

Heike Siegmund Kemikaliesäkerhet

Magnus Söderdahl Säkerhetssamordnare (tj.ledig)

Margaretha Vickes Export/Importsamordnare

Mikael Lindberg Säkerhetssamordnare

Peter Hagelin Miljö- och hållbarhet

Sofia Skyttner Strålskyddsexpert

Stina Jaensson Miljö- och hållbarhet

Torgny Norén Säkerhetssamordnare 

 

Funktionsbrevlådor:

Sakerhetsenheten@ki.se

Biosakerhet@ki.se

FA-administration@uf.ki.se

Kemikaliesakerhet@ki.se

Miljo@ki.se