Kontakter kring GDPR

Din kontaktperson för personuppgiftsbehandling är den som är ansvarig för verksamheten/forskningsprojektet som samlat in dina personuppgifter. Karolinska Institutet är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på webbplatsen ki.se.

Rätt att få ut information

Dina personuppgifter hanteras enligt lagstiftningen om allmänna handlingar och myndigheters arkiv. Enligt lagen har du rätt att få tillgång till, rättelse av eller radering av dina personuppgifter, samt rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter.

Skicka din ansökan till:

Registrator

Telefon: 08-524 865 95
Fax: 08-31 11 01
E-post: registrator@ki.se
Adress: Karolinska Institutet
171 77 Stockholm

Behöver du komma i kontakt med dataskyddsombudet Mats Gustavsson, använd funktionsadressen dataskyddsombud@ki.se eller