Kontakta oss om mediaproduktion

Via formuläret kan du beställa film-/mediaproduktioner från Undervisning och lärande (UoL). Fundera igenom syfte, målgrupp, innehåll, tidsplan och kostnader i förväg.

Fundera igenom innan du beställer en produktion

1. Bakgrund

Vad vill du berätta med filmen?

2. Målgrupp

Vem eller vilka ska filmen vända sig till? Fundera över vilka du kommunicerar med primärt och sekundärt.

3. Syfte

Ska filmen informera, väcka debatt, uppmuntra till handling, få målgruppen att känna eller tycka något specifikt?

4. Nämn tre frågor som filmen ska besvara

5. Vilken känsla och ton vill ni förmedla?

Finns det tankar kring bildspråk, tempo, typ av berättande som till exempel livsstil, personporträtt, reportage eller dokumentär tar vi gärna del av dessa.

6. Antal medverkande

Urval och representation är viktiga val när man kommunicerar i bilder. Särskilt viktigt är det om målgruppen ska göra, känna eller tycka något specifikt. Välj personer som du tror ger målgruppen rätt känsla och som de kan relatera till. Detta ökar filmens trovärdighet och chansen att målgruppen känner sig berörd.

7. Berätta varför film lämpar sig bra för det du vill kommunicera

8. Ange om filmen ska innehålla följande

- Speakerröst
- Musik
- Animation
- Språk

Enligt Lagen om tillgänglighet ska alla filmer som publiceras olistat eller publikt undertextas.

9. Referensmaterial

Länka gärna till en film, bild, text eller ljudklipp som ni vill att vi ska inspireras av.

10. Deltar minderåriga personer i filmen?

11. Övrigt

Finns det andra förutsättningar för filmen som vi bör känna till? Exempelvis praktisk information om inspelning, plats eller medverkande. Finns en idéskiss? Samarbetspartners i projektet?

Bokningar vår 2022

Just nu är vi fullbokade med mediaproduktioner fram till 1 juni 2022. Vi hänvisar därför i första hand förfrågningar till Bildmakarna (KIB) och AV-supporten (streaming och event).

Innan vi kan godkänna en produktionsförfrågan vill vi alltid boka in ett möte där vi diskuterar innehåll, tidsåtgång, deadline och kostnader.
Målgrupp
Integritetsskyddspolicy registrering av personuppgifter
KW
KI webbförvaltning
2022-02-15
Marcus Emas