Kontakta avdelningen för forskarstöd

Är du forskare på Karolinska Institutet och behöver råd och guidning för att hitta finansiering till din forskning?

Vi på avdelningen för forskarstöd riktar oss till universitetets forskare och administratörer med rådgivning kring administration, ekonomi och formulering av ansökan samt står i förekommande fall för undertecknande av ansökan och efterföljande kontrakt.

Vi jobbar också med hantering av forskningsdata och -dokumentation inom ramen för Research Data Office (RDO).

Snabbast service får du genom att kontakta oss via våra respektive funktionsmejl.

Behöver du expertråd kring hur du ska rapportera ditt EU-, USA- eller Sida-projekt? Kontakta Grants Management Office.

Grants Office

E-post: grantsoffice@ki.se

Adress: Karolinska Institutet
Grants Office
171 77 Stockholm

Besöksadress: Nobels väg 15A, Solna

Karta/vägbeskrivning till Grants Office!

E-posta Grants Office

Pre-Contract: grantsoffice@ki.se
KI Stiftelser & Fonder: fonder@ki.se 
KID-medel: kidfunding@ki.se  
CSTP-medel: cstp@ki.se 
Forskar AT: forskar-at@ki.se
Electronic Notebook: elnkoordinator@ki.se

Medarbetare
 

Avdelningschef/enhetschef

Jag leder en avdelning med högt kvalificerad personal inom vetenskaplig forskning och administration, kommunikation och kunskap inom EU: s och andra internationella och nationella finansieringsorgan.

Björn Kull

Avdelningschef
08-524 860 35
Research Support Office
UF Universitetsförvaltningen

Avdelningsadministration

Jag arbetar som avdelningsadministratör på Avdelningen för forskarstöd och på Ekonomiavdelningen. 

Anne-Marie Windahl

Avdelningsadministratör
Inköp & upphandling
UF Universitetsförvaltningen

Grants Office


Karolinska Institutets Stiftelser & Fonder

fonder@ki.se

Vi arbetar med handläggning av KI-interna utlysningar av forsknings- och resebidrag i Prisma. Hantering av in- och utbetalningar av testamenten och finansiella donationer till KI.

Charlotte Tunell

Handläggare
GO
UF Universitetsförvaltningen

Tove Älvemark Asp

Stiftelseansvarig
Redovisning och controlling
UF Universitetsförvaltningen

Priser, utmärkelser, jubileumsmedaljer och anslag

Jag arbetar med handläggning och stödjande funktion för KI:s ledning avseende nomineringar, beredning och beslut. Jag arbetar även med handläggning av KI-interna utlysningar av forsknings- och resebidrag i Prisma. 

Anne Thyrfing

Handläggare
GO
UF Universitetsförvaltningen

Priser och anslag

forskar-at@ki.se

Jag arbetar med utlysningsprocesser och handläggning av priser samt forskar AT och arbetar även med handläggning av KI-interna utlysningar av forsknings- och resebidrag i Prisma. 

Kia Olsson

Handläggare
08-524 863 33
GO
UF Universitetsförvaltningen

KID-medel 

kidfunding@ki.se

Jag arbetar med utlysningsprocesser och handläggning för doktorandprogrammen KID och NIH.

Paulina Mihailova

Handläggare
GO
UF Universitetsförvaltningen

Pre-Contract Office

grantsoffice@ki.se

Vi arbetar med information, rådgivning, handläggning och stöd till forskare som ansöker om finansiering. Hos oss får ni råd, feedback och utbildning vid interna processer för större ansökningar. En viktig del i arbetet innefattar regelefterlevnad, samordning och signatur av bidragsavtal och konsortieavtal m.m.

Vi är rådgivare för svensk, nordisk, europeisk, utomeuropeisk och USA finansiering. Inom europa är vi exempelvis rådgivare vid ansökningar för Horizon 2020 - samarbetsprojekt, ett program för forskning och innovation. Det inkluderar ERC, European Research Council, FET, The Future and Emerging Technologies Programme, Marie Skłodowska Curie men även andra europeiska finansiella program.

 

Forskningsfinansiering 

Jag är främst rådgivare för svenskt och nordiskt ansökningsstöd samt EIT- Health.

Elisabeth Hedström

Samordnare
GO
UF Universitetsförvaltningen

 

Jag är främst rådgivare försvenskt och nordiskt ansökningsstöd.

Eva Bjur

Samordnare
08-524 876 49
GO
UF Universitetsförvaltningen

Jag är rådgivare främst för Marie Skłodowska Curie Actions inom EU Finansierade medel.

Ying Zhao

Samordnare
08-524 861 01
GO
UF Universitetsförvaltningen

Jag är rådgivare främst för ansökningar till amerikanska och utomeuropeiska finansieringsmedel.

Catarina Oliveira

Samordnare
UF Universitetsförvaltningen

Jag arbetar främst med rådgivning rörande Horizon 2020-samverkansfinansiering.

Carolina Kristell

Samordnare
GO
UF Universitetsförvaltningen

 

Jag är främst rådgivare för ansökningar till ERC starting och consolidator grant, FET och Horizon 2020 infrastruktur.

Jodie Guy Claesson

Samordnare
GO
UF Universitetsförvaltningen

 

I mainly support applications for ERC Synergy, Advanced, and Proof of Concept Grants. I also work to promote the integration of sex as a biological variable in research, and to support pre-submission peer review of research proposals as well as stakeholder engagement.

Tamsin Lindström

Samordnare
GO
UF Universitetsförvaltningen

 

Jag arbetar främst med rådgivning för Europeisk, amerikansk och utomeuropeiskt ansökningsstöd.

Daniela Strodthoff

Samordnare
GO
UF Universitetsförvaltningen

 

Jag arbetar främst med rådgivning för amerikansk och utomeuropeiskt ansökningsstöd.

Christine Chang

Samordnare
GO
UF Universitetsförvaltningen

Compliance & Data Office (CDO)


Forskningsdokumentation, datahantering och rådgivning kring lagar och regler

elnkoordinator@ki.serdo@ki.se

Vi arbetar med rådgivning och utbildning inom forskningsdokumentation, data och informationshantering. Vi är även systemägare till den Elektroniska loggboken ELN. Vi jobbar även med rådgivning kring lagar och regler för externfinansierade projekt - "non-financial compliance". 

 

Enhetschef
Jag leder arbetet kring forskningsdokumentation och hantering av forskningsdata, samt verksamhetsutveckling fokuserat på forskningsinformationssystem och "non-financial compliance".

CDO
UF Universitetsförvaltningen

 

Samordnare 
elnkoordinator@ki.se

Jag är samordnare för forskningsdokumentation och koordinator för den elektroniska loggboken ELN och arbetar även med rådgivning och utbildning. 

Nikolaos Volakakis

samordnare
CDO
UF Universitetsförvaltningen

 

Non-Financial Compliance
Jag ger stöd i frågor kring regelefterlevnad av utländska regelverk och utländsk finansiärers krav och riktlinjer av icke-finansiell art. Koordinerar avtalshantering av USA-federala anslag (främst NIH) samt vad gäller EU:s JU IMI2-projekt. Jag administrerar Data Access Requests till amerikanska NCBI databaserna, främst dbGaP (genotyper & fenotyper).

CDO
UF Universitetsförvaltningen

Sofie Possmark

Samordnare
CDO
UF Universitetsförvaltningen

.

Tashtiana Price

Samordnare
CDO
UF Universitetsförvaltningen

Samordnare
Jag är samordnare vid Research Data Office (RDO) och mitt arbete fokuserar på hantering och support av kliniska prövningar, samt dokumentation och hantering av forskningsdata.

Tony Durkee

Samordnare
CDO
UF Universitetsförvaltningen

Domänspecialist

Gustav Nilsonne

Samordnare
CDO
UF Universitetsförvaltningen

 

Systemförvaltare 
Jag är systemförvaltare för den elektroniska loggboken ELN och för Prisma.

Johan Lundeqvist

Systemförvaltare
Support systems
UF Universitetsförvaltningen

External Engagement Office (EEO)

 

Näringslivssamverkan

Vi arbetar med långsiktiga partnerskap med näringslivet. Genom dessa samarbeten skapar vi en god infrastruktur och stöd för hantering av forskningssamarbete, avtalsfrågor, immaterialrätt och andra frågor. 

Richard Cowburn

Enhetschef
EEO
UF Universitetsförvaltningen

Charlotta Lindquist

Samordnare
EEO
UF Universitetsförvaltningen

Dennis Hellgren

Projektledare
Projektgrupp
C8 Medicinsk epidemiologi och biostatistik

Fadwa Benkessou

Alliance Manager

Samverkanskapacitet

Jag arbetar med forsknings- och utvecklingsprojekt såsom SKISS (K3-projekten) och SDG, the Sustainable Development Goals.

Kerstin Lundin

Projektledare
EEO
UF Universitetsförvaltningen

Sophia Savage

samordnare och projektledare
Övriga FG
C7 Lärande, Informatik, Management och Etik

EIT Health

Tillsammans med KI:s forskare tar vi på EIT Health operativa och strategiska initiativ till nya projekt inom utbildning, innovation och affärsutveckling till nytta för hälso- och sjukvården. 

Inger Lundqvist

Projektledare
EEO
UF Universitetsförvaltningen

Jan-Olov Höög

Professor, anknuten
Undervisning
C2 Medicinsk biokemi och biofysik

KI Karriärservice

Vi förbereder doktorander, postdocs och forskare för en framtida karriär, inom eller utanför akademin. Karriärservice erbjuder seminarier, workshops och webbaserat karriärstöd. Vi erbjuder också en doktorandkurs med inriktning på karriärutveckling och finansierar praktikprogram för både doktorander och postdoktorer. Läs mer på KI Karriärservice landningssida.

Ana Oliveira

Samordnare, stöder postdoks och forskare
EEO
UF Universitetsförvaltningen

Anethe Mansen (tjänstledig)

Samordnare, stöder postdoks och forskare (tjänstledig)
EEO
UF Universitetsförvaltningen

Ayla De Paepe

Samordnare, stöder doktorander
0852486132
EEO
UF Universitetsförvaltningen

Stockholm trio i Bryssel

Representerar Stockholm trio (KI, KTH, SU) i Bryssel avseende forskning, innovation och utbildning.

Dan Andrée

Senior Advisor, EU R&I Policy

Organisatorisk tillhörighet: GO

Adress i Bryssel: c/o Stockholm Region EU Office, Avenue Marnix 28, 1000 Bryssel, Belgien

Informationshantering

Ansvarar för implementering av strategi för informationshantering.

Jonas Molander

Senior projektledare
Research Support Office
UF Universitetsförvaltningen

Grants Management Office (GMO)

Rikard Lingström

Enhetschef för Grants Management Office
GMO
UF Universitetsförvaltningen

Andrea Merker

EU-handläggare
GMO
UF Universitetsförvaltningen

Anna Hansson

EU-handläggare
GMO
UF Universitetsförvaltningen

Anthony Forsström

EU-handläggare
GMO
UF Universitetsförvaltningen

Applee Akter

EU-handläggare
GMO
UF Universitetsförvaltningen
Research Support Office
UF Universitetsförvaltningen

Dan Lennartsson

EU-handläggare
GMO
UF Universitetsförvaltningen

Emina Dedic

EU-handläggare
GMO
UF Universitetsförvaltningen

Evelyn Göransson

EU/IMI-samordnare
GMO
UF Universitetsförvaltningen

Evelina Flodkvist

EU-handläggare
GMO
UF Universitetsförvaltningen

Ewelina Kurczynska

EU-handläggare (tjänstledig)
Research Support Office
UF Universitetsförvaltningen

George Papathanasiou

EU-handläggare (tjänstledig)
GMO
UF Universitetsförvaltningen

Hannes Asplund

EU-handläggare
GMO
UF Universitetsförvaltningen

Ida Kettley

EU-handläggare
08-524 867 65
GMO
UF Universitetsförvaltningen

Indu Motwani

EU-handläggare

Organisatorisk tillhörighet: GO/GMO  Institution: UF Central Administration

Lacey Näsman

EU-handläggare (tjänstledig)
GMO
UF Universitetsförvaltningen

Lena Vetterli

Konsult
Research Support Office
UF Universitetsförvaltningen

Lisbeth Löfstrand

EU-handläggare
GMO
UF Universitetsförvaltningen

Maria Berglöf Stridh

EU-handläggare
GMO
UF Universitetsförvaltningen

Maud Kårebrand

EU-samordnare
GMO
UF Universitetsförvaltningen
GMO
UF Universitetsförvaltningen

Sonia Hammi

EU-samordnare
08-524 863 78

Xiaobing He

EU-handläggare
GMO

Emina Dedic

EU-handläggare
GMO
UF Universitetsförvaltningen