Kontakta arkiv och registratur

Arkiv och Registratur arbetar med att skapa en god hantering av verksamhetsinformation där dokument effektivt och systematiskt skapas, tas emot, används och bevaras eller gallras. Dokument- och informationshanteringen syftar både till att säkra allmänhetens rätt till insyn i verksamheten genom att ta del av allmänna handlingar och skapa effektivitet i KI:s arbete.

Enheten arkiv och registratur

Öppettider

Måndag - fredag kl. 09.00-15.00

Lunchstängt kl.11.30-13.00

Telefon: 08-524 865 95

Adress:

Nobels väg 5

171 77 Stockholm

 

Kontakta arkivet

Kontakta arkivet om du söker ett äldre examensbevis eller har frågor om arkivering och historiska handlingar.

E-post: arkivet@ki.se

 

Kontakta registrator

Kontakta registraturen om du vill begära ut allmänna handlingar eller har frågor om diarieföring.

E-post: registrator@ki.se

Registratorsexpeditionen på UF

Registratorsexpeditionen vid universitetsförvaltningen ansvarar för KI:s gemensamma diarium. Registratorerna vid universitetsförvaltningen bistår allmänhet och medarbetare med hjälp och råd i frågor rörande allmänna handlingar, diarieföring, utlämnande m.m.

Kontakta registrator@ki.se

Kontakta registraturen om du vill begära ut allmänna handlingar eller har frågor om diarieföring.

E-postadresser för diarieföring

UF:s registratorsexpedition diarieför åt KI:s institutioner. Nedan finns mailadresser för respektive institutionsgrupp.

Arkiv och informationshantering

Arkivfunktionen vid universitetsförvaltningen arbetar med att ta fram styrdokument, anvisningar och handböcker gällande dokumenthantering. De arbetar även med att att utarbeta rutiner som säkerställer att arkivering och dokumenthantering vid KI fungerar i enlighet med gällande lagstiftning.

arkiv och registratur

Kontakta arkivet@ki.se

Kontakta arkivet om du söker ett äldre examensbevis eller har frågor om arkivering och historiska handlingar.

Mer information för inloggade medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

  • C3.Fysiologi och farmakologi
  • C6.Institutet för miljömedicin
  • K1.Molekylär medicin och kirurgi
Logga in med KI-ID
CV
Innehållsgranskare:
Maja Hallerfors
2023-02-20