Klienttjänster

Här hittar du information om hur du beställer klienttjänsten "KI Karyon" som är KI:s standarddatorer för PC och Mac. Du kan också beställa datorer via livscykelhanteringstjänsten där du abonnerar en dator under 36 månader. Se även information om VDI-tjänsten som är en tjänst för beräkning av forskningsdata.

KI-klient Karyon

”Karyon” är Karolinska Institutets kvalitets- och miljöcertifierade standarddator. Med standarddatorn kan medarbetare enkelt och effektivt utföra sina dagliga arbeten med åtkomst till centrala IT-tjänster som till exempel lagring och e-post.

Tjänsten bygger på godkända förvalda certifierade datormodeller för PC och Mac.

Tjänstens fokus

 • Tjänsten har fokus på miljö, hållbarhet och säkerhet
 • Tjänsten medför mindre administration för anställda på institutionerna
 • Tjänsten stödjer upprätthållandet av gemensamma och tydliga rutiner och regelverk för hur en dator beställs, används och sedan utrangeras
 • Tjänsten uppnår en säker, stabil och kostnadseffektiv IT-miljö via automatisering och standardisering.

För vem passar tjänsten

 • Tjänsten riktar sig till alla anställda och anknutna på KI som ingår i projektet Samordnad IT.
 • Användaren får tillgång till tjänsten:
 • Genom inloggning med KI-ID på ett klientnätverk mot KI:s centrala domän

Detta ingår i tjänsten

Tjänsten hanteras från centrala plattformar vilket ger tillgång till följande:

 • Automatiserad installation för certifierade Windows- och Mac-datormodeller
 • Tillgång till centrala programbibliotek via självbetjäningsportaler
 • Tillgång till centrala Office365-tjänster (Exchange Online, Office ProPlus, Teams & Planner)
 • Tillgång till centrala och molnbaserade lagringsytor. Användaren ansvarar för att spara dokument och data på de av IT-avdelningen rekommenderade lagringsytor som tjänsten ger åtkomst till.
 • Löpande backup av lokala data som lagras på skrivbord och dokumentkatalog (OneDrive)
 • Central hantering av diskkryptering, vid förlorad dator är informationen skyddad
 • Central hantering av OS-uppdateringar, säkerhetsuppdateringar och antivirus
 • Distansarbete medges via funktionen ”Always On VPN" (Microsoft) alternativt AnyConnect (Cisco)
 • Klientsupport (inkl. fjärrsupport) erhålls via tjänsten från ITA
 • Hårdvaru- och applikationsinventering
 • Hårdvarugarantin på en standarddator är tre år

Support

För felanmälan och support skapa ett ärende på KI IT Självserviceportal. Ofta kan felavhjälpning göras via fjärrstyrning vilket gör att du snabbt får hjälp med ditt problem.

 • Ominstallation/felsökning vid problem med operativsystem
 • Felsökning hårdvara
 • Felsökning/hjälp med anslutningar till övriga tjänster
 • Rådgivning vid köp av datorer/kringutrustning
 • Vid hårdvaruproblem erbjuds lånedator under tiden ordinarie dator är på reparation

Priser

Tjänsten bekostas enligt överenskommelsen om klientsupport och kostar 3240 kr/år (270 kr per klient och månad).

Beställning

 • Beställning av tjänsten görs av behörig beställare på institutionen genom kontakt med IT-avdelningens BRM-grupp 
 • Utbudet av tjänstens godkända standarddatormodeller finns att beställa på medarbetarportalen i Wisum