KI:s varumärkesarbete

I Strategi 2030 uttrycks KI:s tre strategiska vägval – KI ska vara ett banbrytande, samverkande och globalt universitet. Dessa strategiska vägval anger riktningen för hur vi ska nå de övergripande målen och närma oss vår vision: Vi driver utvecklingen av kunskap om livet och verkar för en bättre hälsa för alla.

Dekorativ bild.
Foto: Erik Flyg

Varumärket fungerar som en kvalitetsgaranti och ett löfte; det här är vårt uppdrag och det här kan våra målgrupper förvänta sig av oss. Ett välkänt och starkt varumärke är viktigt för att realisera ambitionerna i Strategi 2030 och närma oss vår vision. 

Karolinska Institutet måste hänga ihop i helhet och delar, i ord och handling – du är med och skapar bilden av KI.

Varumärket är summan av våra handlingar och formas i betraktarens ögon. Alla, studenter som medarbetare, är ansvariga för att vårda och utveckla varumärket Karolinska Institutet. 

För KI är etiska perspektiv och en genomtänkt värdegrund viktiga förutsättningar för verksamheten. KI:s kärnvärden kreativitet, passion och ansvar ska genomsyra allt du gör – hur du arbetar, förhåller dig till andra och samverkar med det omgivande samhället. 

I den hårdnande konkurrensen spelar varumärket en allt viktigare roll för att göra KI mer synligt och attraktivt. KI:s målsättning är att i ännu större utsträckning än idag uppfattas som utåtriktat, modernt och trovärdigt med ett mycket gott anseende. 

Riktlinjer för varumärket riktar sig till alla medarbetare, studenter och anknutna och utgör ett stöd för hur varumärket ska hanteras. 

SG
Innehållsgranskare:
2023-02-01