Skip to main content

KI en certifierad arbetsgivare hos Migrationsverket

En certifiering är en överenskommelse mellan en arbetsgivare och Migrationsverket som ger snabbare handläggning. Överenskommelsen innebär att arbetsgivaren levererar en komplett ansökan via webben och Migrationsverket fattar beslut inom högst 20 arbetsdagar.

Certifiering ger snabbare handläggning i arbetstillståndsärenden.

Personal från icke EU-land som inte forskar eller forskar i mindre omfattning än 50 % (t ex teknisk-administrativ personal, lärare) behöver ansöka om arbetstillstånd i stället för uppehållstillstånd för gästforskare. KI har nu blivit en certifierad arbetsgivare och kan erbjuda möjligheten att få snabbare beslut i arbetstillståndsärenden. Som arbetsgivare åtar sig KI att skicka in en komplett ansökan om arbetstillstånd via Migrationsverkets webb. Migrationsverket ska då fatta ett beslut i ärendet inom tio arbetsdagar i förstagångsansökningar och inom 20 arbetsdagar i ärenden där ett arbetstillstånd ska förlängas.

Komplett elektronisk ansökan

Som villkor för komplett elektronisk ansökan gäller bl. a:
• att anställningserbjudande är fullständigt ifylld på webben
• att arbetsgivaren har annonserat tjänsten i Sverige och EU under minst tio dagar (vid nyrekrytering) på Platsbanken
• att berörd facklig organisation har yttrat sig över anställningsvillkoren
• att kopia på fullmakt från arbetstagaren till arbetsgivaren bifogas ansökan

Handläggningen sköts med fördel av institutionens HR personal, se rutiner.
Vid förlängning skapa ett nytt anställningserbjudande som berörd facklig organisation ska yttra sig över. Intyg om försäkringar, se mall nedan.

Undantag från arbetstillstånd

Följande grupper behöver inte ansöka om arbetstillstånd för att arbeta i Sverige:

  • EU-medborgare och deras familjemedlemmar
  • medborgare i Schweiz -  om längre än tre månader behövs uppehållstillstånd
  • personer med status som varaktigt bosatta
  • medborgare i Norge, Danmark, Finland och Island
  • personer som har permanent uppehållstillstånd (PUT)
  • studenter som har uppehållstillstånd för studier på högskolenivå
  • gästforskare som redan har ett särskilt uppehållstillstånd för forskning
  • asylsökande som är undantagna från kravet på arbetstillstånd (AT-UND).

Vissa yrkesgrupper kan under en begränsad tid komma till Sverige och arbeta utan arbetstillstånd.

Tänk på att

  • Glöm inte att bifoga fullmakt. Om ni i efterhand vill tillföra information i ett ärende, kan ni mejla informationen till migrationsverket@migrationsverket.se
  • Det går inte att ta över kollegors påbörjade anställningserbjudanden eftersom inloggning sker med personligt BankID.

Kontakt

 

Handläggare

Ulla Tunkara

Telefon:08-524 860 81

Enhet:Internationellt kansli

E-post:Ulla.Tunkara@ki.se

 

Dokument