KI-China Scholarship Council (CSC) programmet

KI-CSC programmet baseras på ett avtal mellan KI och China Scholarship Council (CSC), under the Ministry of Education of China. CSC beviljar årligen stipendier till kinesiska doktorander och forskare som åker utomlands för studier och forskning. Som värd vid KI, utannonseras projekt med vilket den sökande kan ansöka om ett stipendium.

För mer information gå till sidan på engelska, KI - China Scholarship Council programme

2022-06-07