Karolinska Institutets Pedagogiska akademi

Karolinska Institutets Pedagogiska akademi består av lärare som visat skicklighet utöver det vanliga inom undervisning och lärande vid KI. Deras pedagogiska insatser har bedömts som särskilt viktiga för att främja god utbildningskvalitet.

Det övergripande syftet med den pedagogiska akademin är att stimulera pedagogiskt utvecklingsarbete och engagemang i undervisning och utbildningsfrågor genom att uppmärksamma lärare som visat pedagogisk excellens. Pedagogisk excellens innebär på KI att läraren på olika sätt verkar så att studenters lärande stöds. Detta visas i en pedagogisk meritportfölj och bedöms enligt givna kriterier.

Om Pedagogiska akademin

Att vara ledamot av den Pedagogiska akademin är en belöning och ett erkännande för excellenta insatser inom utbildningen på Karolinska Institutet.

Ledamöter av Pedagogiska akademin utgör ett nätverk av lärare som visat intresse för undervisning och pedagogisk utveckling. De har inget fast åtagande, men är en stor tillgång för Karolinska Institutet där de genom sin långa erfarenhet verkar för pedagogisk utveckling inom KI.

Utifrån sina erfarenheter och kompetens utgör ledamöterna föredömen för kollegor med pedagogiskt intresse.

Ledamöternas verkar exempelvis för:

Meeting
Ledamötena i KIs Pedagogiska akademin verkar för pedagogisk utveckling.
  • att initiera pedagogiska diskussioner
  • kompetensutveckling för kollegor
  • spridning av undervisningserfarenheter och pedagogiska kunskaper
  • pedagogisk kompetens vid bedömning av pedagogiska meriter

Ledamöter av Pedagogiska Akademin på Karolinska Institutet har utsetts som excellenta lärare vilket innebär att de har omfattande erfarenhet av undervisning inom både grundutbildning och andra utbildningsnivåer.

Vidare har de visat pedagogisk medvetenhet och hur den egna undervisningen vilar på forskning och beprövad erfarenhet inom lärande och undervisning. De har också visat förmåga att kommunicera med studenter, kollegor och det omgivande samhället.

Ledamöter i akademin

Här kan du se vilka som ingår i Pedagogiska Akademin.

Ansök till Pedagogiska Akademin

Alla som har en lärartjänst vid Karolinska Institutet (adjunkter, lektorer, professorer), är disputerade och aktiva inom KI:s utbildningar är välkomna med en ansökan.

Du kan nu ansöka till pedagogiska akademin! Ansök mellan 15 mars och 7 juni 2021 till Lena Nilsson Wikmar.  

Kontakt

Lena Nilsson-Wikmar

Professor, senior

Dokument