Skip to main content

Karolinska Institutet i Almedalen 2017

Karolinska Institutets forskare och medarbetare medverkar i flera programpunkter under årets Almedalsvecka i Visby den 2-9 juli. Här hittar du några av de seminarier och debatter där vi deltar.

Seminarium arrangerat av Karolinska Institutet

Skärmspel och rollspel. Så kan forskning bidra till förbättrad psykisk hälsa bland barn och unga.

Bild på en grupp glada barn

Tisdag 4 juli, kl 13:30 - 14:40

Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2

Den psykiska ohälsan bland barn och unga i Sverige har ökat under en längre tid. Samhället har misslyckats med att förebygga den psykiska ohälsan och att tillgodose barnets rätt till stöd för sitt mående. Vad kan vi göra för att barn och unga ska må bättre? Vad säger forskningen?

Medverkande

  • Emily Holmes, professor i psykologi, Karolinska Institutet Professor Danuta Wasserman
  • Danuta Wasserman, professor i psykiatri och suicidologi, Karolinska Institutet
  • Magnus Jägerskog, generalsekreterare, Bris
  • Karin Dahlman-Wright, vikarierande rektor, Karolinska Institutet
  • Sofie Hallberg och Ida Höckerstrand, initiativtagare, Ångestpodden och Ångestbilen i SVTplay.

Moderator: Carl Johan Sundberg, professor, Karolinska Institutet

Fler evenemang där forskare från KI deltar

Efter Macchiarinifallet

Måndag 3 juli, kl 11:00 - 12:00

Almedalspaviljonen, Donnergatan 2

Hur vill vi att svensk sjukvård ska vara? Hur ser det ut idag, hur vill vi att framtiden ska se ut och vilka hot och möjligheter finns för att nå dit?

Arrangör: Medtech Magazine

Medverkar gör bland andra Karin Dahlman-Wright, vikarierande rektor, Karolinska Institutet

Kunskap eller retorik - hur förebyggs kriminalitetsutveckling bäst bland unga?

Måndag 3 juli, kl 10:30 - 11:45

Kinbergs plats 8

Vad säger forskning om riskfaktorer för ungas kriminalitetsutveckling och verksamma insatser för att förhindra? Samverkan betonas men vilka aktörer berörs idag, och hur borde det se ut? Lag och ordning ställs mot barns hälsa och rättigheter. Korta presentationer och paneldiskussion belyser frågorna.

Arrangör: Psykisk Hälsa-Huset, Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri (SFBUP)

Medverkar gör bland andra Pia Enebrink, docent, Karolinska Institutet

Integration av nyanlända

Måndag 3 juli, kl 13:00 - 14:00

Integreringen av nyanlända ungdomar i vårt samhälle står inför stora utmaningar. Vi samlar forskare och experter som presenterar nya initiativ och verkningsfulla insatser för att påskynda och effektivisera integrationsprocessen.

Arrangör: U-FOLD, Uppsala universitet

Medverkar gör bland andra Solvig Ekblad och Charlotte Skoglund från Karolinska Institutet.

Slutflummat – räkna fram vilka hälsosatsningar som ger vinst på sista raden

Måndag 3 juli, kl 15:00 - 15:45

Korsgatan 24

Höga sjuktal och ohälsa är en gigantisk kostnad för svenska företag och organisationer. Men vilka hälsosatsningar lönar sig och vilka är pengar i sjön? En snabbkurs i hälsoekonomi följs av debatt med experter och näringslivsföreträdare. Hur mycket ska chefen lägga sig i hur jag äter och tränar?

Arrangör: Chef, Euro Accident

Medverkar gör bland andra Irene Jensen, professor i metoder för företagshälsa, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet

Behövs nolltolerans?

Måndag 3 juli, kl 15:00 - 16:00

Enligt svenska forskare kan över hälften av alla alkoholberoende lära sig att dricka måttligt, och därmed undvika den stigmatisering som ofta förknippas med alkoholbehandling. Andra hävdar att nolltolerans är nödvändig - men vad säger vetenskapen?

Arrangör: U-FOLD, Uppsala universitet

Medverkar gör bland andra Anders Hammarberg, Karolinska Institutet.

Hur ska Sverige bli bäst i världen på e-hälsa 2025?

Måndag 3 juli, kl 15:00 - 17:00

Stallgården, Mellangatan 11

Personcentrerad vård och digitala lösningar är några av nycklarna. Vi tar oss an utmaningen att diskutera hur det kan se ut och fungera 2025 när Sverige förverkligat visionen om att bli bäst i världen på e-hälsa.

Arrangör: DIPS eHealth AB

Medverkar gör bland andra Sara Riggare, doktorand, Karolinska Institutet

Hur står det egentligen till med svensk mödrahälso- och förlossningsvård?

Måndag 3 juli, kl 15:20 - 16:10

Strandvägen, H502

Vi läser och hör dagligen om krisen i förlossningsvården. Men mycket tyder på att det aldrig tidigare varit så säkert att bli gravid, förlösas och att barnet ska kunna uppleva sin femårsdag, som i dagens Sverige. Hur ser det ut egentligen?

Arrangör: Löf, Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (patientförsäkringen)

Medverkar gör bland andra Olof Stephansson, Registerhållare, Graviditetsregistret, Karolinska Institutet

Spring för livet - högre IQ, håll dig friskare och få bättre minne

Måndag 3 juli, kl 16:00 - 16:50

Strandvägen 4

Rörelse gör oss friskare, vi får energi, stärker minnet och immunförsvaret. Tyvärr rör vi oss allt mindre, vilket är ett folkhälsoproblem. Vad händer om vi fortsätter i samma lata, spår? I Östergötland finns en framtagen strategi för fler östgötar i rörelse och nu arbetas det fram även nationellt.

Arrangör: Region Östergötland, Linköpings kommun, Norrköpings kommun, Linköpings Universitet, Östsvenska Handelskammaren

Medverkar gör bland andra Carl Johan Sundberg, leg läkare, professor, KI, tidigare ordförande för Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet, Karolinska Institutet

Lyxproblem eller massmördare - om stressens roll i samhället

Tisdag 4 juli, kl 09:00 - 10:00

Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3

Stressen i samhället beskrivs ofta som ett enormt problem som påverkar stora delar av befolkningen. Men hur ser problemet egentligen ut? Och är problemet så omfattande som den gängse bilden menar? Aktuell stressforskning i den främsta linjen ger en mer mångfacetterad bild.

Arrangör: Stressforskningsinstitutet

Medverkar gör bland andra Mats Lekander, professor, Stockholms universitet och Karolinska Institutet, och Irene Jensen, professor, Karolinska Institutet

Patienten möter makten

Tisdag 4 juli, kl 09:00 - 09:30

Donnersgatan 2, Almedalspaviljongen

Vad är regeringens ansvar och vad kan patienterna hjälpa regeringen med när vården ska moderniseras? I ett samtal möter patienten regeringens företrädare.

Arrangör: Life Science Sweden

Medverkar gör bland andra Sara Riggare, forskare, Karolinska Institutet

Life science i världsklass - för patientens skull

Tisdag 4 juli, kl 09:00 - 13:00

Donnersgatan 2, Almedalspaviljongen

Svensk life science är ett av regeringens prioriterade områden, viktigt för både export, välfärd och patienterna. Här reder vi ut hur kompetensen ska säkras, hur samarbetet mellan vård och industri ska förbättras och hur patienterna ska få tillgång till den bästa behandlingen.

Arrangör: Life Science Sweden

Medverkar gör bland andra Sara Riggare, forskare, Karolinska Institutet

Författarsamtal - Ditt inre liv (Heta stolen)

Tisdag 4 juli, kl 10:05 - 10:20

Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3

Vi upplever ofta att vår hälsa blivit sämre, trots att all statistik visar på motsatsen. Vilka konsekvenser får detta för samhället?

Arrangör: Stressforskningsinstitutet

Medverkar gör bland andra Mats Lekander, professor, Stockholms universitet och Karolinska Institutet

Hur når vi nollvision för utmattning?

Tisdag 4 juli, kl 10:30 - 11:15

Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6

Antalet svenskar som sjukskrivs på grund av psykisk ohälsa har fördubblats på bara fem år. Den överlägset snabbast växande diagnosen är utmattningssyndrom. Hör experter inom forskning, hälsovård och näringsliv diskutera individens, arbetsgivarens och samhällets ansvar för ett hållbart arbetsliv.

Arrangör: Social Venture Network (SVN Sweden), Mind

Medverkar gör bland andra Charlotte Skoglund, Dr Centrum för psykiatriforskning, Karolinska Institutet, Cereb AB och Lars Öhrmalm, Dr Danderyds sjukhus/ Karolinska Institutet, PRIMA barn och vuxenpsykiatri.

Nationell Diagnostisk strategi för att rätt patient ska få rätt cancerbehandling

Tisdag 4 juli, kl 10:45 - 11:45

S:t Hans Café, S:t Hansplan 2

Många nya behandlingar som introduceras inom svensk cancervård kräver ett diagnostiskt test för att identifiera rätt patient. Etableringen av test har visat sig vara en flaskhals vilket motverkar jämlik vård. Vilka åtgärder behövs för att säkra att test finns på plats när nya läkemedel introduceras?

Arrangör: AstraZeneca

Medverkar gör bland andra Jonas Bergh, professor Karolinska Institutet, överläkare i onkologi, Radiumhemmet, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna.

Är ett dödspiller en värdig död?

Tisdag 4 juli, kl 11:35 - 12:25

Krukmakarens hus, Frälsningsarmén, Mellangatan 21

Debatten om dödshjälp och läkarassisterat självmord har det senaste året varit högintensiv. Flera sidor i debatten menar sig vilja värna en värdig död, men vad menar vi med begreppet? Vi diskuterar erfarenheterna från andra länder samt vilka slutsatser vi i Sverige kan dra.

Arrangör: Svenska Evangeliska Alliansen, Claphaminstitutet

Medverkar gör bland andra Staffan Bergström, professor emeritus i internationell hälsa, Karolinska Institutet.

Vegopepp – Hållbart och hälsosamt på skolorna

Tisdag 4 juli, kl 12:00 - 12:40

Donners Brasserie, restaurang, Donners plats 3

Vad vi äter har stor betydelse för hälsa och miljö. Med tre miljoner måltider varje dag har offentlig bespisning stor potential att bidra till både folkhälso- och miljömål, och allt fler satsar på vego. Vilka hinder och möjligheter finns på vägen mot hållbar skolmat?

Arrangör: Naturskyddsföreningen, Oatly

Medverkar gör bland andra Camilla Sjörs, nutritionist och doktorand inom hållbara matvanor, Karolinska Institutet

Vad kan göras för att förbättra hbtq-personers hälsa?

Tisdag 4 juli, kl 13:00 - 13:45

Södertorg 17

Hur ser hälsoläget ut bland hbtq-personer? Hur förebyggs ohälsotalen och vilka kan vara främjande åtgärder? Vad säger forskningen om vad ohälsan beror på och vad bör göras för att uppnå jämlik hälsa?

Arrangör: RFSL

Medverkar gör bland andra Richard Bränström, forskare psykologi och klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Hepatit C – Hur ska vi nå WHO-målet om eliminering av sjukdomen till år 2030?

Tisdag 4 juli, kl 13:00 - 14:00

Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3

Sveriges bör ta aktiv del i att uppfylla WHOs mål att eliminera hepatit C till år 2030. Här samtalar experter, forskare och politiker om centrala åtgärdsbehov för utökad behandling av hepatit C.

Arrangör: U-FOLD, Uppsala universitet

Medverkar gör bland andra Soo Aleman, Karolinska Institutet

Varför hörs inte patientens röst i vårdens prioriteringar?

Tisdag 4 juli, kl 13:00 - 14:00

Almedalens Hotell, Strandvägen 8

Sverige och den övriga västvärlden ställs inför en demografisk utmaning av sällan skådat slag. Nya läkemedel och annan teknologi finns idag i högre grad tillgängliga. Detta leder till ett ökat behov av prioriteringar. Mitt i allt detta står patienten, frågan är när och hur hen ska komma till tals?

Arrangör: Sanofi

Medverkar gör bland andra Ann Nordgren, Professor, Karolinska Institutet

Självskadebeteende - det finns hopp!

Tisdag 4 juli, kl 13:00 - 15:45

Kinbergs plats 8

Nu har vi arbetat i fem år inom Nationella självskadeprojektet. Vi samlar kunskap, prövar nya behandlingsmetoder och utbildar inom vården med fokus på bemötande. Hur långt har vi kommit hittills? Har vi fokuserat på rätt sker? Vad bör vi fokusera på härnäst?

Arrangör: Psykisk Hälsa Huset, Nationella självskadeprojektet

Medverkar gör bland andra Clara Hellner, verksamhetschef på Centrum för psykiatriforskning på Karolinska Institutet.

Stressrelaterad psykisk ohälsa - kan svensk digital metod förebygga stress och vända trenden?

Tisdag 4 juli, kl 13:30 - 14:45

Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2

Stressrelaterad psykisk ohälsa är vår samtids ödesfråga. Stress orsakar stort lidande och skenande kostnader. Det krävs att vi nu byter perspektiv och börjar förebygga psykisk ohälsa. Nu finns en ny svensk forskningsbaserad digital metod som gör det förebyggande arbetet praktiskt genomförbart.

Arrangör: Papilly

Medverkar gör bland andra Anders Tengström, leg.psykolog, docent, Karolinska Institutet, forskningschef, Papilly

Återhämtning på ålderns höst – ny forskning om åldrande, sömn och trötthet

Tisdag 4 juli, kl ​13.10-13.40

Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3

Arrangör: Stressforskningsinstitutet

Medverkar gör bland andra Torbjörn Åkerstedt, professor, Stockholms universitet och Karolinska Institutet

Öppen vetenskap inom medicin - möjligheter och fallgropar

Tisdag 4 juli, kl 13:45 - 14:30

Joda Bar och kök, Skeppsbron 24

Vad händer med forskarens roll som expert när forskningsdata blir öppna? Vad är möjligheterna och riskerna? Blir det svårare att skilja mellan bra och dålig forskning? Vi diskuterar övergången till öppna forskningsdata och -resultat inom medicinsk vetenskap.

Arrangör: Vetenskap & Allmänhet, Sveriges unga akademi

Medverkar gör bland andra Jens Hjerling-Leffler, forskargruppsledare i molekylär neurovetenskap, Karolinska Institutet och ledamot i Sveriges unga akademi.

Hur väl förbereds våra sjuksköterskor? Behöver utbildningarna vara längre?

Tisdag 4 juli, kl 15:00 - 16:00

Kompetensförsörjningen är en av våra viktigaste utmaningar, inte minst av sjuksköterskor. Men hur matchad är utbildningen till det faktiska arbete som krävs? Innehålla mer praktik? Bör det införas en nationell standard för landets olika sjuksköterskeutbildningar.

Arrangör: Västra Götalandsregionen

Medverkar gör bland andra Karin Dahlman-Wright, Rektor, Karolinska Institutet.

Revolutionera vårdsystemet – för framtida generationer och digitala miljöer

Tisdag 4 juli, kl 15:00 - 17:00

Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6

Hur kan vi effektivisera styrmodellen av sjukvården och ta del av den digitala revolutionen genom nya modeller för tillgänglighet, vårdflöden, finansiering och behandling? Om teknikens möjligheter i sjukvården och The Capacity Command Center vid Johns Hopkins Medicine, i USA.

Arrangör: MSD

Medverkar gör bland andra Martin Ingvar, Professor, Karolinska Institutet

Kunskap i världsklass

Tisdag 4 juli, kl 16:00 - 16:45

Länsstyrelsens nedre trädgård, Korsgatan 4

Skolresultat, skolval och undervisning. Vilka är problemen och vilka är lösningarna? Verklig och viktig kunskap kan bildas i ett öppet samtal. Med utgångspunkt i rapporten ”Svenska Skolresultat rasar – vad vet vi?” för vi ett samtal kring skolans och kunskapens framtid i Sverige.

Arrangör: Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA

Medverkar gör bland andra Torkel Klingberg, professor kognitiv neurovetenskap, Karolinska Institutet.

Fler kliniska studier på patientens villkor - en mångfasetterad utmaning

Onsdag 5 juli, kl 09:00 - 10:00

Sigrid, fartyg

Kliniska studier är en av förutsättningarna för utveckling av en hälso- och sjukvård med hög kvalitet. Seminariet belyser olika aspekter på hur vi kan bli bättre på att främja en forskningsdriven hälso- och sjukvård som utgår från och tar vara på patienternas behov och engagemang.

Arrangör: Vetenskapsrådet, Kliniska Studier Sverige

Medverkar gör bland andra Sara Riggare, parkinsonpatient och doktorand inom digital egenvård, Karolinska Institutet

Hur möter man självmordsnära?

Onsdag 5 juli, kl 09:00 - 10:15

Kinbergs plats 8

Varje år tar drygt 1500 personer livet av sig i Sverige. Vad behöver jag som medmänniska veta för att rädda liv? Vad kan jag säga och vad kan trigga? Vi pratar om verktyg för att våga prata om tankar kring självmord, do's and don'ts och fakta och myter om självmord i Sverige.

Arrangör: Mind

Medverkar gör bland andra Ullakarin Nyberg, psykiater, suicidforskare, Centrum för Psykiatriforskning, Karolinska Institutet

Tveeggad sax som klipper och klistrar i våra gener: Hopp om bot & behandling eller farlig forskning?

Onsdag 5 juli, kl 09:00 - 10:30

Creperie & Logi, Strykjärnshuset, Wallers Plats 3

Den snabba forskningsutveckling som följt av de nya förenklade teknikerna att klippa och klistra i generna har aktualiserat debatten om var man bör dra gränsen för den genteknologiska forskningen men också om under vilka villkor de nya teknikerna skulle kunna användas i sjukvården.

Arrangör: Statens medicinsk-etiska råd

Medverkar gör bland andra Fredrik Lanner, docent, stamcellsforskare, och Niklas Juth, filosof, båda från Karolinska Institutet

Innovation behövs för att skapa mesta möjliga kvalitet inom vården

Onsdag 5 juli, kl 09:30 - 10:30

Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34

Stora investeringar sker i att ta fram nya innovativa lösningar för hälso- och sjukvården som kan ge både ökad kvalitet och mer resurseffektiva lösningar. Vilka är hindren och vilka incitament behövs för att lösningarna ska komma patienterna och vårdens medarbetare till gagn snabbare?

Arrangör: Sirona Health Solutions

Medverkar gör bland andra Carl Johan Sundberg, professor, Karolinska Institutet

Äras den som äras bör - om doktoranders väg till självständighet

Onsdag 5 juli, kl 10:00 - 11:00

Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3

Doktoranders arbete skapar framtidens forskning, men relationen till handledaren är alltför ofta problematisk. Den behöver förbättras för att Sverige ska kunna nå målen att bli en världsledande forskningsnation, och än viktigare, för att forskningen ska kunna hjälpa oss att lösa framtidens problem.

Arrangör: Sveriges universitetslärare och forskare, SULF

Medverkar gör bland andra Anna Ilar, doktorand på KaroIinska Institutet och ordförande i SULF:s doktorandförening SDF

En internationell health tech-hub i Sverige – vad krävs för att skapa det?

Onsdag 5 juli, kl 10:30 - 11:45

Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2

Vi bjuder in till ett spännande samtal med politiker, läkare, några av de mest intressanta startup-företagen och patienter kring hur vi skapar en stark health-tech hub i Sverige. Ledarskap i health-tech kräver en vård av världsklass för innovation och utveckling.

Arrangör: Stockholms Handelskammare, The Boston Consulting Group

Medverkar gör bland andra Sara Riggare, Debattör och forskare i hälsoinformatik, Karolinska Institutet.

Stillasittande är den nya tidens rökning – men var är varningstexten?

Onsdag 5 juli, kl 11:00 - 12:00

Almedalens bed and breakfast, Tage Cervins gata 3B

Stillasittande ökar risken för allvarliga hälsoproblem som cancer, diabetes och hjärt- kärlsjukdomar. Trots det fortsätter stillasittandet att öka både bland barn och vuxna. Var är dagens motsvarighet till 90-talets kampanjer om rökningens effekter och vems ansvar är det att vända utvecklingen?

Arrangör: Skandia

Medverkar gör bland andra Carl Johan Sundberg, professor, Karolinska Institutet

Specialiserade forsknings- och behandlingscentra – utmaningar och möjligheter

Onsdag 5 juli, kl 11:30 - 12:30

Rosas Café, S:t Hansgatan 22

Utvecklingen inom medicinsk forskning accelererar. För att dra nytta av det krävs kritisk massa och samarbete mellan akademi, vård och företag. Hör experters syn på konkreta hinder och möjligheter. Ta del av banbrytande forskning och hur nyttan av framstegen kan öka, tex genom specialiserade centra.

Arrangör: Forska!Sverige, Capio

Medverkar gör bland andra Anna Wedell, Professor, Karolinska Institutet

Hur ska vårdmötet utvecklas?

Onsdag 5 juli, kl 11:45 - 12:30

S:t Hans Café, S:t Hansplan 2

Mötet mellan läkare och patient är på väg att förändras och digitaliseringen skapar helt nya möjligheter för egenvård och för nya mötesformer med vården. Många patienter är väldigt pålästa om just sitt tillstånd och vill vara mer delaktig i sin egen vård.

Arrangör: Cambio Healthcare Systems, Evry, Swedish Medtech

Medverkar gör bland andra Sara Riggare, doktorand och patient, Karolinska Institutet.

En sjukvård med patientens fokus – hur river vi murar och organisatoriska gränser?

Onsdag 5 juli, kl 12:30 - 13:30

Sjöbergs bakgård

Hur river vi organisatoriska gränser för att patientens resa i vården ska bli så bra som möjligt? Från stuprör till samordning - hur gör vi det tillsammans? Välkommen till en lösningsorienterad dialog där samverkan, nya perspektiv och digitalisering är ledstjärnor!

Arrangör: Region Halland

Medverkar gör bland andra Therese Scott Duncan, Processledare egenvård Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland, Karolinska institutet

Kan teknik minska utanförskap och bryta barriärer för personer med autism och ADHD?

Onsdag 5 juli, kl 13:00 - 14:00

Donnerska huset, Donners plats 1

Barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) är en utsatt grupp som löper ökad risk att tidigt hamna i utanförskap om rätt stöd uteblir. Kan tekniken hjälpa dem att bryta samhällets barriärer – och är teknikföretagen redo att leda utvecklingen mot ett mer välmående Sverige?

Arrangör: Min Stora Dag

Medverkar gör bland andra Tatja Hirvikoski, docent, legpsykolog, specialist i neuropsykologi, Karolinska Institutet

Öppen vetenskap – för dialog, delaktighet och demokrati

Onsdag 5 juli, kl 13:00 - 14:15

Klosterbrunnsgatan 3

Näringsliv, forskning, skola, allmänhet och beslutsfattare har alla mycket att vinna på öppen vetenskap. Men vad innebär det i praktiken? Vilka möjligheter ger det? Hur gör man i andra länder? Hur når vi målet? Hur ska öppen vetenskap bli verklighet?

Arrangör: Svensk biblioteksförening, Vetenskap & Allmänhet

Medverkar gör bland andra Jens Hjerling-Leffler, forskare, Karolinska Institutet / Sveriges unga akademi

Patientcentrerad och innovativ – Kan Nya Karolinska Solna bidra till en mer högspecialiserad vård?

Onsdag 5 juli, kl 13:30 - 14:45

Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2

De första patienterna har flyttat in i Karolinska Universitetssjukhusets nya byggnader. NKS är ett av de största utvecklingsprojekten inom svensk vård. Har visionen om ett toppmodernt sjukhus med förutsättning att fortsätta utveckla vård och forskning blivit verklighet?

Arrangör: Stockholms läns landsting, SLL, Karolinska Universitetssjukhuset, Skanska

Medverkar gör bland andra Jörgen Nordenström, professor emeritus, Karolinska Institutet

Stamceller och regenerativ medicin – hopp eller hajp

Onsdag 5 juli, kl 14:00 - 15:30

Hästgatan 13

Förhoppningarna på stamceller och regenerativ medicin är stora. Men det finns de som menar att förhoppningarna varit orealistiska och utfästelserna för tvärsäkra. Skapar vi förväntningar hos sjuka, anhöriga, finansiärer och politiker som inte alltid är realistiska?

Arrangör: Medicinska fakulteten, Lunds universitet (LU)

Medverkar gör bland andra Lilian Walther Jallow, senior forskare, Karolinska Institutet

Vården måste digitaliseras för att skapa en hållbar sjukvård – hur går vi från vision till verkstad?

Onsdag 5 juli, kl 15:30 - 16:15

S:t Hans Café, S:t Hansplan 2

Om vi vill förbättra vårdkvalitén i Sverige, öka effektiviteten i vården och förbättra patientupplevelsen behöver sjukvården digitaliseras. Vad behöver göras för att gå mot ett hållbart sjukvårdssystem som funkar för både patienter och vårdgivare? Hur hur går vi från ord till handling?

Arrangör: Philips Health Systems, Swedish Medtech

Medverkar gör bland andra Sara Riggare, doktorand i egenvård för Parkinsons sjukdom, Karolinska Institutet

Vårdvalets konsekvenser för vårdens kunskapsutveckling

Onsdag 5 juli, kl 16:00 - 17:30

Burmeisters bakficka, Tage Cervins gata 8

Alla i samhället förväntar sig att morgondagens sjukvård ger ökad hälsa i form av friskare patienter, längre överlevnad och ökad livskvalitet än dagens sjukvård. Var och hur sker forskning, utveckling och innovation i dagens sjukvård?

Reumatikerförbundet, Svensk Reumatologisk Förening

Medverkar gör bland andra Lars Klareskog, senior professor i reumatologi, Karolinska Institutet och Maria Bradley, universitetslektor, docent, Karolinska Institutet

Hur kan e-hälsa gynna kvinnors livskvalitet?

Onsdag 5 juli, kl 16:10 - 16:50

Länsstyrelsens nedre trädgård, Korsgatan 4

Hur kan nya aktörer inom digital vård bidra till att fler kvinnor får bättre diagnoser och bättre vård? Vad händer i vårdprocessen när kvinnor kan utföra DNA-baserade tester i hemmet? Hur påverkar detta människors inställning till bland annat tabubelagda sjukdomar såsom könssjukdomar?

Arrangör: 1,6 miljonerklubben, 2,6 miljonerklubben

Medverkar gör bland andra Kristina Gemzell Danielsson, professor obestetrik och gynekologi, Karolinska Institutet

Nya läkemedel – en dyr eller kostnadseffektiv väg till ökad hälsa?

Torsdag 6 juli, kl 09:30 - 11:00

Karamellboden, Södra Kyrkogatan 7

Den demografiska utvecklingen i Sverige gör att vi står inför en enorm utmaning i form av kraftigt ökade kostnader för både vård och läkemedel de närmaste 10-20 åren. Hur kan vi säkra en fortsatt jämlik och optimal tillgång av nya och effektiva läkemedelsbehandlingar i Sverige nu och i framtiden?

Arrangör: Reumatikerförbundet, Svensk Reumatologisk Förening

Medverkar gör bland andra Per-Johan Jakobsson, professor, reumatologi, Karolinska Institutet

Tillsammans för barn som flytt – civilsamhälle, näringsliv, akademi och kommun i partnerskap

Torsdag 6 juli, kl 09:30 - 10:15

Almedalens bed and breakfast, Tage Cervins gata 3B

Enligt Agenda 2030 krävs partnerskap mellan regering, privat sektor, civilsamhälle och andra aktörer för att nå målen. Hur ser ett lyckat partnerskap för varje barns rätt att må bra ut? Vilka ingår, vad krävs och vad kan vinnas? Hur får vi fler aktörer att bidra till en rättvis och hållbar värld?

Arrangör: Bris, Barnens rätt i samhället

Medverkar gör bland andra Clara Hellner, chef för Centrum för psykiatriforskning, Karolinska Institutet

Vad händer när patienten tar kommandot?

Torsdag 6 juli, kl 09:45 - 10:30

Dagens Nyheters tält

Det krävs stora förändringar för att möta de utmaningar vi har idag med ett ökande antal multisjuka och patienter med kroniska sjukdomar. Patienterna ställer dessutom andra krav och de tekniska möjligheter som digitaliseringen ger erbjuder nya möjligheter till en aktiv dialog mellan vård och patient.

Arrangör: Dagens Nyheter

Medverkar gör bland andra Sara Riggare, Doktorand som lever med Parkinsons sjukdom, Karolinska Institutet.

Prostatacancer - dags för allmän screening?

Torsdag 6 juli, kl 10:15 - 11:30

Joda Bar och kök, Skeppsbron 24

Är det rimligt att ca 2400 män årligen dör i prostatacancer? Kan vi genom inbjudan till allmän screening minska antalet män som kommer för sent för en botande behandling? Klarar vården av att fortsätta en s.k. vild screening eller måste man tänka nytt?

Arrangör: Prostatacancerföreningen Gotland

Medverkar gör bland andra Tobias Nordström, urolog, med dr., Karolinska Institutet

Snabbspår till yrkeslegitimation för asylsökande. Hur får vi det att gå som på räls?

Torsdag 6 juli, kl 11:00 - 12:00

Korsgatan 4

Att söka asyl innebär en lång och passiv väntan – även för den med färdig utbildning i bagaget. Samtidigt skriker svensk arbetsmarknad av kompetensbrist inom många kvalificerade yrken. Går det att skapa ett verkligt snabbspår för asylsökande läkare utan att ge avkall på krav och kvalitet?

Arrangör: Länsstyrelsen i Stockholm

Medverkar gör bland andra Sten Lindahl, Professor em, Karolinska institutet.

Den perfekta människan? Inte längre science fiction

Torsdag 6 juli, kl 11:15 - 12:00

Strandvägen 4, Dagens Nyheters tält

Med genteknik, digitalisering och bättre näring är den perfekta människan och det eviga livet inom räckhåll. Hur närmar vi oss det? Vill vi komma dit? Vilka får tillgång? Var går de etiska gränserna för DNA-tekniken?

Arrangör: Dagens Nyheter, Bayer

Medverkar gör bland andra Fredrik Lanner, forskare, Karolinska Institutet

Ökat patientinflytande och valfrihet i vården – är samverkan mellan vårdformer möjlig i Sverige?

Torsdag 6 juli, kl 13:00 - 14:00

Värdshuset Lindgården, Strandgatan 26

Idag erbjuds en mängd olika vårdformer. Några anses ligga utanför den ”etablerade vården”. De är ofta efterfrågade av patienterna, men kritiker menar att det vetenskapliga underlaget är otillräckligt och att de därför inte ska bekostas av det offentliga.

Arrangör: Famna – riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg

Medverkar gör bland andra Torkel Falkenberg, Docent, forskningsledare, Forskargruppen Integrativ vård, Karolinska Institutet.

Hur jämlik är vården? Dags att bryta tystnaden kring "dolda" kvinnosjukdomar

Torsdag 6 juli, kl 13:00 - 16:00

Sigrid, fartyg

På Danderyds sjukhus bedrivs mycket forskning som utvecklar kvinnosjukvården. Kirurgiska ingrepp utförs med robotar och i en studie bränner man bort myom på ett avancerat sätt. Men prioriteras forskning som gör vården mer jämlik, undrar 1,6 miljonerklubben och tycker det är dags att ta debatten.

Arrangör: 1,6 & 2,6 miljonerklubben

Medverkar gör bland andra Kristina Gemzell Danielsson, professor obstetrik och gynekologi, Karolinska Institutet

Hur hjälper vi personer med spelproblem?

Fredag 7 juli, kl 09:00 - 10:15

Kinbergs plats 8

Överdrivet pengaspel orsakar problem med ekonomin, hälsan och relationer. I Sverige drabbas ca 430 000 personer av spelproblem - 40% spelar själva och 60% är anhöriga. Från 2018 ska kommuner och landsting erbjuda hjälp till personer med spelproblem – hur ska hjälpen se ut?

Arrangör: Psykisk Hälsa Huset

Medverkar gör bland andra Anne H Berman, docent, leg psykolog, Stödlinjen, Centrum för psykiatriforskning, Stockholms läns landsting / Karolinska Institutet