Kansliet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (UGA)

'


Enhetschef


Våra medarbetare

Christina Joos

Samordnare

Lena Atterwall

Samordnare

Malin Öhrman

Handläggare

Maria Bengtsson

Verksamhetscontroller

Philip Malmgren

Handläggare

Hien Ekeroth

Utbildningshandläggare

Susanne Maxeem

Handläggare
2023-03-14