Kansliet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (UGA)

'


Enhetschef

Maria Bengtsson

Verksamhetscontroller


Våra medarbetare

Christina Joos

Samordnare

Hien Ekeroth

Utbildningshandläggare

Lena Atterwall

Samordnare

Malin Öhrman

Handläggare

Philip Malmgren

Handläggare

Susanne Maxeem

Handläggare
Hien Ekeroth
2023-08-30