Kansliet för forskning & forskarutbildning (FFU)

Enhetschef

Karin Schmekel

Enhetschef

Våra medarbetare

Adina Feldman

Vetenskaplig sekreterare
0852486261

Anna Gustafsson

Handläggare

Lena Lewin

Vetenskaplig sekreterare
08-524 860 64

Magnus Ericson

Samordnare

Lisa Arodin

Handläggare
08-524 837 38

Maissa Al-Adhami

Samordnare KI Research Incubator (KIRI)
2023-09-28