Kansliet för forskning & forskarutbildning (FFU)

'


Enhetschef

Karin Schmekel

Enhetschef


Våra medarbetare

Adina Feldman

Vetenskaplig sekreterare
0852486261

Anna Gustafsson

Handläggare

Clara Ersson

Samordnare

Lena Lewin

Vetenskaplig sekreterare
08-524 860 64

Magnus Ericson

Samordnare

Marcela Franco

Projektledare
0852486426

Mats Andersson

Vetenskaplig sekreterare
2023-03-14