Istället för tabeller

Här finns några exempel på hur du kan ersätta tabeller med listor i brödtext. Skicka gärna in dina exempel och lösningar som vi kan lista på denna sida.

Lista, variant 1

Grundläggande statistik (utan krav på förkunskaper)

Kursnummer och kurstitel, antal högskolepoäng och frekvens

3134, Basic Course in Medical Statistics*, 3 hp, frekvens: VT och HT

2609, Basic Course in Medical Statistics - a distance course*, 3 hp, frekvens: VT och HT

3154, Biostatistics I: Introduction for epidemiologists* 3 hp, frekvens: HT

3042, Biostatistics I: Introduction for epidemiologists*, 3 hp, frekvens: VT

Lista, variant 2

Grundläggande statistik (utan krav på förkunskaper)

Lista, variant 3

Grundläggande statistik (utan krav på förkunskaper)

3 hp, frekvens: VT och HT

3 hp, frekvens: VT och HT

3 hp, frekvens: HT

3 hp, frekvens: VT

Lista, variant 4

Här tar du helt enkelt bort information om antal poäng och när den ges, den informationen finns på sidan man kommer till.

Jenny Thorell
2023-06-29