ISP styrgrupp

Projektledare:

Catherine Bollö

Innehållsutvecklare:

Kseniya Hartvigsson


Styrgrupp:

Robert Harris, Ordförande, vicerektor för utbildning på forskarnivå

Erika Franzén, Vice ordförande, vice ordförande för kommittén för utbildning på forskarnivå

Kristina Broliden, Prefekt, Inst f medicin, Solna

Elias Arnér, Studierektor forskarutbildning, Inst f medicinsk biokemi och biofysik

Åsa Nandorf, Objektsägare, Avd f utbildningsstöd- och forskarutbildningsstöd

Christopher Sönnerbrandt, Enhetschef för studieadministrativa enheten

Leif Karlsson, Representant MFs doktorandsektion

2022-12-01