IPL - interprofessionellt lärande

Här hittar du material och mer information om IPL, interprofessionellt lärande. IPL uppstår när två eller fler professioner lär om, från och med varandra i syfte att möjliggöra effektivt samarbete och förbättra människors hälsa.

KI:s utbildningar ska ge bästa möjliga förutsättningar för att både arbeta inom, leda och kontinuerligt utveckla verksamhet i samverkan med andra professioner.

Om IPL

Genomföra IPL

Kontakt