Introduktion till forskningsdokumentation

All forskning på KI ska dokumenteras. Forskningsdokumentationen ska följa hela processen från idé till resultat.