Introduktion till att publicera data som open access

Öppet tillgängliggörande (open access) och publicering av data är ofta ett av de sista stegen i ett forskningsprojekt. Det kan finnas flera anledningar till att öppet publicera och tillgängliggöra sitt projekts data och några av anledningarna redogör vi för här nedan.

Genom publicering av data görs det möjligt att i efterhand verifiera publicerade resultat eller utreda vetenskaplig oredlighet. Långt efter ett forskningsprojekts slut möjliggör man även att dyrbara forskningsdata kan återanvändas i ny forskning. Data som tillgängliggörs på ett rekommenderat och standardiserat sätt blir väl synliggjorda, sökbara och citerbara.

Den svenska regeringen och till exempel Vetenskapsrådet har som målbild är att alla vetenskapliga publikationer som är resultat av svenskt offentligt finansierad forskning bör bli öppet tillgängliga direkt då de publiceras, tillsammans med de data som är underlag till publikationen. Detta bör vara fullt ut genomförd senast år 2026. Men redan nu ställs krav och rekommendationer internationellt kring öppen tillgång på forskningsdata från både finansiärer och tidskriftsförlag.

Läs mer

Svensk Nationell Datatjänst (SND) - Tillgängliggöra data

Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket (KIB) - Publicera öppet tillgängligt

Data som inte kan delas eller publiceras öppet

En del forskningsdata kan av juridiska eller etiska skäl inte delas öppet och publiceras. Exempel på detta är

  • Om forskningsdata innehåller känsliga personuppgifter och till exempel omfattas av GDPR
  • Om det inkluderar material som är upphovsrättsskyddat av någon annan
  • Om det saknas skriftligt samtycke från deltagare i studien gällande öppen publicering av resultatet
  • Om materialet innehåller information som avslöjar företagshemligheter.

När data inte kan tillgängliggöras helt öppet och publiceras kan ändå metadata kring ett dataset publiceras och på så sätt ändå synliggöra och göra data sökbart, bland annat via Svensk Nationell Datatjänst (SND):s metadatakatalog.

Kontakta Research Data Office

Vid frågor kring att publicera data, kontakta oss på rdo@ki.se