Internationella kansliet

  • Hanterar strategiska och administrativa frågor och ärenden, projektledning, avtalshantering, information och internationell besöks-eventkoordinering på ledningsnivå avseende internationalisering
  • Samordnar studieavgiftsverksamheten
  • Ger strategiskt och administrativt stöd till Internationaliseringsnämnden och arbetsgruppen för internationalisering under Kommittén för utbildning
  • Ger stöd till projekt, handläggs externfinansierade mobilitetsprogram (Erasmus+, Erasmus Mundus- och Linnaeus-Palmeprogrammen) utredningar, utvärderingar och remissvar
  • Uppdragsgivare är KI:s ledning, fakultetsnämnden med de 3 kommittéerna, programnämnderna

Enhetschef

Erika Dabhilkar

Enhetschef

Våra medarbetare

Albin Gaunt

Specialist
08-524 861 53

Anna Dahlerus

Internationell koordinator

Emma Hägg

Internationell koordinator
08-524 861 17

Kristina Jesinkey

Internationell koordinator

Lise-Lotte Vedin

Internationell koordinator

Lotta Lundqvist

Internationell koordinator

Maria Olsson

Samordnare

Mia Bjerke

Internationell koordinator
08-524 869 06

Monika Berge-Thelander

Internationell koordinator

Pernilla Witte

Internationell koordinator

Ulla Tunkara

Internationell koordinator

Ylva Olsson

Projektledare
08-524 860 36
2023-09-28