Skip to main content

Internationaliseringsstrategi

KI har utvecklat en internationaliseringsstrategi för att underlätta prioriteringar och strategiska satsningar. Tre strategiska områden har identifierats där KI behöver utvecklas och en rad aktiviteter har redan initierats inom dessa områden.

Mål och strategier ska brytas ned i handlingsplaner inom respektive verksamhetsområde. Varje institution och avdelning vid KI kan bidra till att uppnå målen i strategin genom att själva identifiera aktiviteter inom den egna verksamheten. En rad aktiviteter i linje med strategin pågår säkert redan.

Strategi 1, Integrera ett internationellt synsätt i hela universitetets verksamhet:

Utveckla mottagandet av utländska medarbetare och studenter, skapa fler kontaktytor mellan svenska och utländska medarbetare och studenter, översätt mer information och fler dokument av relevans för internationella medarbetare och studenter samt utländska besökare m.m.

Strategi 2, Utveckla strategiska allianser:

Planerar ni att teckna ett internationellt samarbetsavtal vid er institution; kontakta någon av handläggarna vid KI:s centrala administration om ni har frågor.

Presentera gärna befintliga formella (diarieförda) samarbetsavtal som ingåtts under året i institutionens verksamhetsberättelse.

Strategi 3, stärka KIs varumärket internationellt:

Utnyttja de verktyg och stöd som erbjuds chefer och medarbetare som representerar Karolinska Institutet i olika roller.

Till Grafisk profil

Kontakta Sabina Bossi vid större internationella aktiviteter och nyheter, sabina.bossi@ki.se och nyhetsredaktionen om internationella aktiviteter med eventuellt nyhetsvärde: nyheter@ki.se.

Kontakt

Vill du ha mer information om strategin eller beställa fler exemplar av strategidokumentet, kontakta

 

Internationell koordinator

Johanna Ackemar

Telefon: 08-524 867 89
Enhet: Avd. för Styrelsestöd och Externa relationer
E-post: Johanna.Ackemar@ki.se