Skip to main content

Innovationsstöd

Har du en idé eller forskningsresultat som du tror skulle kunna utvecklas vidare till innovationer? Kontakta Karolinska Institutet Innovations AB. Där kan du också få allmän rådgivning kring idéskydd och patent samt få hjälp med extern finansiering för patentansökan och enskilda projekt.

Nyheter från KI inom innovationsområdet

KW
KI Webbadmin
2019-05-26
Kia Olsson