Skip to main content

Inköpssamordnare på institutionerna

Ändringar av inköpssamordnare ska meddelas genom att maila till inkopupphandling@ki.se

Biomedicum (C1 MTC, C2 MBB, C3 FyFa, C4 Neuro, C5 CMB)

Biomedicum

Karolinska Institutet

Biomedicum

171 77 Stockholm

C6 (IMM), C7 (LIME), C8 (MEB), CA (INCF), CB (KIB)

C6, IMM

Karolinska Institutet
Institutet för miljömedicin (IMM)
171 77 Stockholm

 

Mona Bittar

Ekonomiadministratör

C7, LIME

Karolinska Institutet
Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik (LIME)
171 77 Stockholm

ekonomi@phs.ki.se

 

C8, MEB

Karolinska Institutet
Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB)
171 77 Stockholm

inkop@meb.ki.se

 

CB, KIB

Karolinska Institutet
Universitetsbibliotek (KIB)
171 77 Stockholm

CC (KM), CD (Swetox), K1 (MMK), K2 (MedS), K6 (KBH)

CC, KM

Karolinska Institutet
Komparativ medicin
171 77 Stockholm

 

Sanam Pazaj Dahlqvist

Ekonomihandläggare

CD, Swetox

 

K1, MMK

Karolinska Institutet
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK)
Karolinska Universitetssjukhuset,
171 76 Stockholm

K2, MedS

Karolinska Institutet
Institutionen för medicin, Solna (MedS) N3:02
Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm

K6, KBH

Karolinska Institutet
Inst. för kvinnors och barns hälsa (KBH) Institutionskansliet, Elevhemmet H2:00
Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm

K7 (OnkPat), K8 (CNS), K9 (PHS), H1 (NVS)

K7, OnkPat

Karolinska Institutet
Inst. för onkologi-patologi (OnkPat) Z1:00, Karolinska Sjukhuset
171 76 Stockholm

Linda Kjellson

Administratör

Daniel Hägerstrand

Forskarassistent

K8, CNS

Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS) Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm

Joakim Airaxin

Ekonomiansvarig

K9, PHS

Karolinska Institutet
Inst. för folkhälsovetenskap (PHS)
171 77 Stockholm

ekonomi@phs.ki.se

H1, NVS

Karolinska Institutet
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS)
Alfred Nobels allé 23, 141 83 Huddinge

inkop@nvs.ki.se

Camilla Liljendahl

Inköpshandläggare

Maria Yohuang

Administratör

H2 (BioNut), H5 (LABMED), H7 (MedH), H9 (CLINTEC), OF (DENTMED)

H 2, BioNut

Karolinska Institutet
Institutionen för biovetenskaper och näringslära (BioNut) Novum
141 57 Huddinge

inkop@bionut.ki.se

Maryam Saghafian

Laboratorieansvarig

Linda Strand

Inköpshandläggare

H5, LABMED

Karolinska Institutet
Inst. för laboratoriemedicin (LABMED) 8100, Karolinska Universitetssjukhuset
141 83 Huddinge

Lena Wallin

Redovisningsansvarig

Sara Ceven

Ekonomihandläggare

H7, MedH

Karolinska Institutet
Inst. för medicin, Huddinge (MedH) M54, Karolinska Universitetssjukhuset
141 86 Huddinge

Gulaid Ismail

Ekonomihandläggare

Shamima Shah

Ekonomihandläggare

Therese Lind

Administrativ chef, bitr

Enheten för ICMC

inkop-icmc@medh.ki.se

Tove Berg

Inköpshandläggare

Bora Baskaner

Inköpshandläggare

H9, CLINTEC

Karolinska Institutet
Institutionen. för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC) Njurmedicin, K56, Karolinska Universitetssjukhuset
141 86 Huddinge

Annsofie Sätnan

Ekonomihandläggare

OF, DENTMED

Karolinska Institutet
Institutionen för odontologi (DENTMED) Karolinska Universitetssjukhuset
141 04 Huddinge

Gabriel Gillners

Anknuten

S1 (KI SÖS), D1 (KIDS), UF, UI

 

S1, KI SÖS

Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk forskning och utbildning Södersjukhuset (KI SÖS)
118 83 Stockholm

inkop@kisos.ki.se

D!, KIDS

Karolinska Institutet
Institutionen för kliniska vetenskaper (KIDS) Danderyds Sjukhus
182 88 Stockholm

Malin Wirf

Administratör

UF

Karolinska Institutet
Universitetsförvaltningen (UF)
171 77 Stockholm

Lilian Piraishi

Administratör

Anne-Marie Windahl

Avdelningsadministratör

IT-avdelningen

Fastighet

Christina Löfgren

Avdelningsadministratör

Åsa Rauger

Projektadministratör

UI

Karolinska Institutet
Universitetsförvaltningen (UF)
171 77 Stockholm

ekonomi-ui@uf.ki.se