Skip to main content

Inköp och upphandling vid LIME

Eftersom KI är en statlig myndighet måste du använda dig av ramavtal eller göra en upphandling om du vill köpa en vara eller tjänst.

Detta gäller även för dig som anlitar konsult eller tredje part, till exempel för utförandet av en studie.

Kontakt vid frågor

Om ett avtal saknas, om du är osäker på om avtal finns eller om du har övriga frågor kan du vända dig till inköpssamordnare Linus Askenfelt via sekretariat.gph@ki.se