Informationshantering på KI

Karolinska Institutets strategi för informationshantering är en del av Strategi 2030. Syftet är att skapa konkreta, gemensamma och förankrade vägar framåt för hantering av information och data inom våra olika verksamhetsområden.​ "Informationshantering på KI" är ett program för att genomföra strategin. Programmet är uppdelat i fem insatsområden.

Några av programmets pågående aktiviteter

Nyheter från programmet