Information till lärare om undervisning med anledning av corona

[Uppdaterad 2022-08-26] Denna information är riktad till lärare vid Karolinska Institutet och rör undervisning med anledning av covid-19. Denna sida uppdateras om det tillkommer nya rekommendationer eller information.

Folkhälsomyndigheten och regeringen avvecklade de flesta åtgärder mot covid-19 den 9 februari. 

KI understryker vikten av att stanna hemma när man får symptom och följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Vid verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är det är vårdens regelverk som gäller. 

Studentutbyte

Utresande studenter

KI råder studenter som planerar utlandsstudier att noga följa situationen i det mottagande landet, att följa UD:s gällande reserestriktioner och de inreseregler som gäller för det mottagande utbyteslandet. 

Mer information om utlandsstudier hittar du på sidan Information om utlandsstudier med anledning av coronaviruset.

Frågor och svar

Hur gör man med VFU som ”avbryts” av vårdgivare/arbetsgivare, studenten blir sjuk eller då andra examinationer av praktiska utbildningsmoment inte kan genomföras?

 

Svar: I KI:s Föreskrifter om examination står det bland annat att: ”[om] en student missar delar av eller inte kan slutföra en placering och har laga förfall, ska studenten emellertid beredas möjlighet att slutföra VFU-placeringen vid ett senare tillfälle”.

Det ovanstående får anses gälla VFU, examensarbeten med praktiska inslag och andra praktiska utbildningsmoment.

Enligt KI omfattar ”laga förfall” situationer då studenters studiesituation påverkas negativt utan att studenten själv kunnat påverka detta. Till exempel att vårdgivare beslutar att utbildningsverksamhet inte kan bedrivas inom vården längre eller att studenten blir sjuk/visar förkylningssymptom.

Kursen måste planera för att genomföra/slutföra VFU:n så snart som möjligt. Under rådande omständigheter kan det vara mycket svårt och det finns, i dagsläget, ingen tydlig lösning på de problem som kan uppkomma.

2022-08-26
Åsa Nandorf