Information till lärare om undervisning med anledning av corona

[Uppdaterad 2022-02-07] Denna information är riktad till lärare på Karolinska Institutet och uppdateras kontinuerligt utifrån utvecklingen av smittspridning.

Nytt 

  • Folkhälsomyndigheten och regeringen avvecklar de flesta åtgärder mot covid-19 den 9 februari. För undervisningen innebär det att rektors uppmaning om digital undervisning tas bort. 

KI understryker vikten av att stanna hemma när man får symptom och följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Studenter hänvisas att håll koll på sitt schema för uppdateringar gällande vilka föreläsningar och kurser som hålls digitalt och vilka som ges på plats. 

Vid verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är det är vårdens regelverk som gäller.

Studentutbyte

Utresande studenter

I takt med ökad vaccinationstäckning förändras den internationella pandemisituationen. Vad som gäller i olika länder kan förändras i snabb takt.KI råder studenter som planerar utlandsstudier att noga följa situationen i det mottagande landet, att följa UD:s gällande reserestriktioner och de inreseregler som gäller för det mottagande utbyteslandet. 

Mer information om utlandsstudier hittar du på sidan Information om utlandsstudier med anledning av coronaviruset.

Frågor och svar

Hur ska man ställa sig till lärandemål, betygsgränser? Kan student bli godkänd om delar av kurs inte går att genomföra på grund särskilda händelser?

Svar: Vid anpassning av examination får innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor för kursen inte ändras, tas bort eller sänkas.

Studenter ska med andra ord inte ges godkänt betyg om de inte uppnår de fastställda lärandemålen, även om det inte är deras fel. Examinator kan besluta om kompletterande uppgifter som bedöms medföra att studenten uppfyller målen på annat sätt. Det kan dock bli svårt att hitta alternativ för VFU och examinationer av andra utbildningsmoment med praktiska inslag.

Hur gör man med VFU som ”avbryts” av vårdgivare/arbetsgivare, studenten blir sjuk eller då andra examinationer av praktiska utbildningsmoment inte kan genomföras?

Svar: I KI:s Föreskrifter om examination står det bland annat att: ”[om] en student missar delar av eller inte kan slutföra en placering och har laga förfall, ska studenten emellertid beredas möjlighet att slutföra VFU-placeringen vid ett senare tillfälle”.

Det ovanstående får anses gälla VFU, examensarbeten med praktiska inslag och andra praktiska utbildningsmoment.

Enligt KI omfattar ”laga förfall” situationer då studenters studiesituation påverkas negativt utan att studenten själv kunnat påverka detta. Till exempel att vårdgivare beslutar att utbildningsverksamhet inte kan bedrivas inom vården längre eller att studenten blir sjuk/visar förkylningssymptom.

Kursen måste planera för att genomföra/slutföra VFU:n så snart som möjligt. Under rådande omständigheter kan det vara mycket svårt och det finns, i dagsläget, ingen tydlig lösning på de problem som kan uppkomma.

2022-02-07
Åsa Nandorf