Information om prefektrekryteringen på Labmed

Välkommen! Detta är en levande sida där vi kontinuerligt kommer fylla på med information om processen gällande prefektrekryteringen på Labmed.

Jan Bolinder, fd prefekt på institutionen för Medicin Huddinge har fått i uppdrag av Dekan Syd, Maria Eriksdotter, att leda rekryteringsprocessen för en efterträdare till Matti Sällberg som avgår som prefekt 221231.

Förordnandetiden omfattar 5 år och kan därefter förlängas med 3-års perioder.

Steg 1 - rekryteringsgrupp

Ordförande har tillsatt en rekryteringsgrupp med uppgift att ta fram en kravprofil för rollen. Samverkan och förankring av rekryteringsgrupp och kravprofil skedde med student-representanter, institutionsrepresentanter och fackliga företrädare den 25 februari.

Rekryteringsgruppen

Jan Bolinder, ordförande
Jenny Degerholm Langsmo, sekreterare
Peter Bergman, ledamot
Robert Månsson, ledamot
Anna Karlsson, ledamot
Joachim Lundahl, tf funktionschef, adjungerad
Maria Eriksdotter, dekan, adjungerad

Steg 2 - öppen nominering

Nomineringsperioden är stängd.

Mellan den 19 april - 1 maj var det en öppen nomineringsperiod. Då kunde alla anställda och anknutna inom institutionen för laboratoriemedicin nominera* kandidater de anser lämpliga för uppdraget som prefekt enligt den fastställda kravprofilen

*) Nominering innebär att man ger förslag på en kandidat, det är inte ett röstningsförfarande.

Steg 3 - öppen hearing

Den 2 juni kl. 14.00 blir det en öppen hearing med de slutkandidater som rekryteringsgruppen har valt ut. Institutionens medarbetare, dekan, HR-direktör, fackliga företrädare och studentrepresentanter bjuds in. Outlook inbjudan skickades ut 2022-05-04.

Steg 4 - rapport till dekan

Efter hearingen sammanträder rekryteringsgruppen och skriver en rapport med förslag på kandidat/er som överlämnas till Dekan Syd.

Steg 5 - djupintervjuer

Av rekryteringsgruppens förslag väljer Dekan Syd ut vilka slutkandidater som efter sommaren ska genomgå individuella personbedömningar samt djupintervjuer.

Steg 6 - beslut

Rektor beslutar under september/oktober om ny prefekt. Beslutet kommuniceras ut till all personal på institutionen.