Information om prefektrekryteringen på Labmed

Välkommen! Detta är en levande sida där vi kontinuerligt kommer fylla på med information om processen gällande prefektrekryteringen på Labmed.

Photo of Jonas Fuxe, Senior researcher, Department of Laboratory Medicine, Division of Pathology
Jonas Fuxe, forskare, institutionen för laboratoriemedicin, avdelningen för patologi Foto: Filippa Fuxe

GRATTIS JONAS FUXE!

Ny prefekt på institutionen för laboratoriemedicin from 1 januari, 2023.

Jan Bolinder, fd prefekt på institutionen för Medicin Huddinge har fått i uppdrag av Dekan Syd, Maria Eriksdotter, att leda rekryteringsprocessen för en efterträdare till Matti Sällberg som avgår som prefekt 221231.

Förordnandetiden omfattar 5 år och kan därefter förlängas med 3-års perioder.

Steg 1 - rekryteringsgrupp

Ordförande har tillsatt en rekryteringsgrupp med uppgift att ta fram en kravprofil för rollen. Samverkan och förankring av rekryteringsgrupp och kravprofil skedde med student-representanter, institutionsrepresentanter och fackliga företrädare den 25 februari.

Rekryteringsgruppen

Jan Bolinder, ordförande
Jenny Degerholm Langsmo, sekreterare
Peter Bergman, ledamot
Robert Månsson, ledamot
Anna Karlsson, ledamot
Joachim Lundahl, tf funktionschef, adjungerad
Maria Eriksdotter, dekan, adjungerad

Steg 2 - öppen nominering

Nomineringsperioden är stängd.

Mellan den 19 april - 1 maj var det en öppen nomineringsperiod. Då kunde alla anställda och anknutna inom institutionen för laboratoriemedicin nominera* kandidater de anser lämpliga för uppdraget som prefekt enligt den fastställda kravprofilen

*) Nominering innebär att man ger förslag på en kandidat, det är inte ett röstningsförfarande.

Steg 3 - öppen hearing

Den 2 juni kl. 14.00 i föreläsningssal 4U Solen, plan 4 var det en öppen hearing med två slutkandidater som rekryteringsgruppen har valt ut. Institutionens medarbetare, dekan, HR-direktör, fackliga företrädare och studentrepresentanter bjöds in för att lyssna och ställa frågor till kandidaterna. Outlook inbjudan skickades ut 2022-05-04.

Program med hålltider.

Två kandidater utsedda till hearingen den 2 juni

Den 18 maj genomförde rekryteringsgruppen intervjuer med fem kandidater som uppfyllde fastställd kravprofil och ansågs lämpliga för uppdraget som ny prefekt vid Labmed. Efter intervjuerna valdes två kandidater  ut att gå vidare i processen och få presentera sig samt besvara frågor vid den öppna hearingen den 2 juni.

De två utvalda kandidaterna är:

Jonas Fuxe, avdelningen för patologi.

Mikael Björnstedt, avdelningen för patologi.

Steg 4 - rapport till dekan

Rekryteringsgruppens ordförande har överlämnat en rapport om gruppens arbete till Dekan Syd.

Steg 5 - djupintervjuer

Slutkandidaterna har intervjuats av Dekan Syd och HR-specialist, samt genomgått individuella personbedömningar.

Steg 6 - beslut

Rektor beslutar om ny prefekt den 6 september. Beslutet kommuniceras ut till all personal på institutionen.

JB
Innehållsgranskare:
2022-09-13