Information om brittiska medborgares rätt att vara och arbeta i Sverige efter Brexit

Information till dig som arbetar med HR-frågor på KI

Uppehållsstatus för brittiska medborgare som bodde i Sverige före 31 december 2020

Brittiska medborgare som bodde i Sverige före den 31 december 2020 ska ansöka om uppehållsstatus hos Migrationsverket. Ansökan stänger den 31 december 2021. Den som får denna uppehållsstatus kommer att ha i princip samma rätt att bo och arbeta i Sverige som EU-medborgare. Det är viktigt att brittiska medborgare som uppfyller kraven för att kunna få uppehållsstatus ansöker om det innan ansökningsperiodens slut. Mer information om den nya uppehållsstatusen för brittiska medborgare hittar du på Migrationsverkets hemsida.

Uppehållstillstånd för brittiska medborgare som flyttar till Sverige efter 31 december 2020

Brittiska medborgare som flyttar till Sverige efter 31 december 2020 behöver ansöka om uppehållstillstånd. För dessa personer gäller samma regler som för andra som inte är EU-medborgare.

Som arbetsgivare har KI ett ansvar att kontrollera att medarbetare som är medborgare i ett land utanför EU har rätt att vara och arbeta i Sverige. Eftersom Storbritannien inte längre tillhör EU behöver du därför kontrollera att den brittiska medborgare som du ska rekrytera har rätt att vara och arbeta i Sverige. Läs mer om arbetsgivarens ansvar på Migrationsverkets hemsida.

På sidan International Staff Services för HR hittar du utförlig information att rekrytera och ta emot medarbetare från utlandet.

Mer information hittar du på sidan Om Brexit 

2021-09-16
Ellen Tiala