Information om administrativa stödsystem

Här finns information om några av de viktigaste stödsystemen för medarbetare på KI, som Varbi, ELN, UBW Anknytna mfl.

KW
KI webbförvaltning
2021-08-12