Hjälp oss utveckla KI:s digitala kommunikationskanaler

Kommunikationsavdelningen söker forskare och teknisk administrativ personal till referensgrupper för att utveckla KI:s digitala kommunikationskanaler.

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra KI:s webbplats och utveckla vår digitala närvaro. Nu pågår flera projekt där kommunikationsavdelningen behöver hjälp från kärnverksamheten för att kunna göra en så bra kravställning och utveckling som möjligt. Hör av dig direkt till ansvarig person nedan om du har möjlighet att vara med och hjälpa till. Projekten är:

  • Stärka KI:s digitala närvaro
  • Förbättra medarbetarportalen
  • Digital annonsering efter studiedeltagare
  • Utveckla sökfunktionen

Stärka KI:s digitala närvaro

Just nu gör vi en översyn över KI:s närvaro i digitala kommunikationsplattformar: allt ifrån vilka kanaler vi finns tillgängliga i (som till exempel sociala medier eller webbsidor) till vilka framtida plattformar och kanaler vi ska finnas i. Du kommer att bli tillfrågad om vilka digitala kommunikationskanaler du har behov av i ditt arbete och hur du använder dem. Du kan också komma att bli tillfrågad att delta i beredningen vid framtagandet av styrdokument, till exempel nya anvisningar, riktlinjer eller föreskrifter för användandet av exempelvis blogg, sociala medier eller webb.

Arbetsform och uppskattad tidsåtgång: via mejl eller Teams. Inga planerade möten. 

Efterfrågad kompetens/profil: personer med kunskap om de kommunikationskanaler som forskare använder för att nå ut till sina målgrupper.

Kontakta: Jill Jönsson, jill.jonsson@ki.se, enhetschef digitala kommunikationskanaler.

Förbättra medarbetarportalen

Vi söker dig som vill delta i en referensgrupp för att utveckla medarbetarportalen till att bli ett ännu mer kraftfullt verktyg för KI:s medarbetare. Du kommer att tillfrågas för synpunkter och stöd i arbetet med att löpande utveckla medarbetarportalen, till exempel att testa förslag A eller B eller ha synpunkter på förändringsplaner eller innehåll.

Arbetsform och uppskattad tidsåtgång: via mejl eller Teams, med ett fåtal möten. Max tio timmar totalt under 2021. Referensgruppsdeltagare byts ut årligen eller vid efterfrågan.

Efterfrågad kompetens/profil: forskare och teknisk administrativ personal som är intresserade av att förbättra medarbetarportalen. 

Kontakta: Viktoria Olausson viktoria.olausson@ki.se, koordinator medarbetarportalen

Digital annonsering efter studiedeltagare

Vi vill intervjua dig som har behov att hitta studiedeltagare för forskningsprojekt för att höra hur vi bäst kan hjälpa dig med att utforma digitala annonser, mäta och följa upp.

Arbetsform och uppskattad tidsåtgång: intervju via telefon eller Teams. Inga planerade möten. Max två timmar totalt under 2021.

Efterfrågad kompetens/profil: forskare som har behov att annonsera efter studiedeltagare.

Kontakta: Elena Krivovyaz elena.krivovyaz@ki.se, ansvarig för digital annonsering efter försökspersoner  

Utveckla sökfunktionen

Vi letar personer att ingå i en testpanel för att jämföra KI:s nuvarande sökmotor med andra externa alternativ. Sökfunktionen på ki.se lyfts återkommande i användarundersökningar som något man vill förbättra.

Arbetsform och uppskattad tidsåtgång: digitalt via Teams där testledare guidar dig att prova sökfunktionerna mot varandra. Max fem timmar totalt under 2021. 

Efterfrågad kompetens/profil: personer som är intresserade av att förbättra sökfunktionen på ki.se, som har använt den och/eller väljer att googla eller navigera sig fram till resultatet i stället.

Kontakta: Rickard Carlsson rickard.carlsson@ki.se, ansvarig sökfunktionen ki.se