Hållbara evenemang: säkerhet

Informera om evenemangets trygghets- och säkerhetsarbete för personal och deltagare inför och under evenemanget. Inled möten och evenemang med en kort säkerhetsgenomgång.

Som arrangör/förhyrare ansvarar du för säkerheten under ert evenemang.

Det innebär ansvar för brand- och utrymningssäkerhet samt att:

  • det finns en säkerhetsansvarig på plats
  • det råder god ordning
  • rätt personer får tillträde till evenemanget
  • gränsen för tillåtet antal personer i lokalen inte överskrids
  • utrymningsvärdar finns för att kunna utrymma gästerna på ett säkert sätt
  • eventuella leverantörer eller underleverantörer följer ordnings- och säkerhetsreglerna
  • samordna och ge tillträde för rätt personal, deltagare, leverantörer, in- och utleveranser
  • informer om brand- och säkerhetsrutiner senast vid evenemangets öppnande

Om det inte finns någon tydlig gräns är evenemanget öppet för allmänheten, vilket ställer ökade krav på säkerheten.

Vid frågor gällande säkerhet, kontakta Miljö- och säkerhetsavdelningen.

LD
Innehållsgranskare:
Anna Christiansen
2023-04-18