Hållbara evenemang: mat & dryck

Våra matval påverkar såväl människors hälsa som jordens klimat genom hela produktionskedjan. Att välja mat utifrån ett hållbarhetsperspektiv kräver en omställning mot en mer växtbaserad kost.

Theme KI Sustainability Day 2019

Det finns flera sätt att minska miljöpåverkan och bidra till en mer hållbar utveckling när det gäller catering och servering av mat och dryck, t.ex. att välja växtbaserat, miljömärkt, rättvisemärkt och säsongsanpassat. Välj naturliga och minimalt processade livsmedel. Välj mat som är certifierad och inte bidrar till avskogning, expansion på torvmarker, exploatering av arbetskraft.

Konsumtion av kött, fisk och mejeriprodukter står för en stor andel av utsläppen av växthusgaser från livsmedel. Att servera växtbaserad mat främjar miljö men även mångfald, eftersom det passar de flesta oberoende av religion, etnisk tillhörighet eller trosuppfattning.

Genom att välja miljömärkt mat kan du bidra till en rad miljöparametrar, såsom renare vatten, ökad biologisk mångfald, mindre användning av kemiska bekämpningsmedel och markbördighet. Vad gäller klimatpåverkan har ekologiskt lägre utsläpp, men på grund av mindre skördar jämnas skillnaderna ut.

Välj rättvisemärkta produkter. Fairtrade är en certifiering för hållbar utveckling. Kraven bygger på internationella kriterier för ekonomisk, social och miljömässigt hållbar utveckling, för att bidra till rättvis handel, förbättrade arbets- och levnadsvillkor och minskad miljöpåverkan.

Välj råvaror efter säsong. Det minskar behov av odling i energikrävande växthus, kyllagring och transporter. Dessutom är råvaror i säsong ofta billigare, smakar bättre och kräver mindre tillsatser. Att följa årstidsväxlingarna främjar även en varierad kost.

Välj leverantör inom KI:s ramavtal inom catering och nyttja möjligheten att välja ur ett hållbart sortiment. Ha en dialog med cateringleverantören om det hållbara evenemanget, som ska genomsyra val av mat och dryck. Be att miljömärkning visas tydligt i menyer och annan kommunikation.

Överbliven mat, frukt, och dryck kan erbjudas till deltagarna i slutet av evenemanget för att minska mängden matavfall.

Dryck

Avstå från buteljerat vatten på flaska eller burk. Det kräver en förpackning, ofta i form av miljöbelastande plast, och behöver transporteras. Erbjud därför kranvatten i vattenstationer, karaff eller glasflaska med flergångsglas till.

Välj ekologiskt och Fairtrade-märkt kaffe och te. Välj växtbaserad mjölk till kaffet istället för mejeriprodukter. Avstå från portionsförpackningar.

Servering

Välj återanvändbart glas och porslin istället för engångsmaterial. Finns inga diskmöjligheter, välj engångsmaterial med minsta möjliga miljöbelastning, som t.ex. komposterbara muggar eller förnybar, stärkelsebaserad plast.

Välj hållbart förpackningsmaterial, avstå helt från fossil plast. Undvik onödiga förpackningar, t.ex. styckvis inplastade smörgåsar.

Tobak

KI:s vision är att förbättra människors hälsa för alla. Tobaksanvändning och tobaksproduktion är direkt kopplad till flera av de Globala målen. Tobak orsakar negativa effekter på hälsa, inte bara hos brukaren, utan även hos tobaksodlare och plantagearbetare och deras familjer, där barn är särskilt utsatta. Tobaksodling är ett hinder för hållbar utveckling, då det bl.a. orsakar avskogning, minskar den biologiska mångfalden. Det upprätthåller även fattigdom och hindrar jämlikhet. Uppmuntra därför till rökfria evenemang.

Alkohol

Som arbetsgivare och lärosäte har KI tillsammans med anställda och studenter ett ansvar att aktivt verka för en drogfri arbets- och studiemiljö. Utifrån ett hållbarhetsperspektiv detta att förstå hur alkohol påverkar individ och samhälle socialt, ekonomiskt och miljömässigt. De negativa hälsoeffekterna innebär stora kostnader för samhället. Alkohol bidrar även till fattigdom och är därför ett hinder för hållbar utveckling. Alkohol nämns specifikt i mål 3 om hälsa och välbefinnande. Mål 3.5 handlar om att stärka förebyggande och behandling av missbruk, inklusive missbruk av narkotika och skadlig användning av alkohol.

MP
Innehållsgranskare:
2022-12-09