Hall of Fame

Entréplan med plats för 14 deltagare

conference room named Hall of Fame

Utrustning

Fast nätverk (KI-konto) och Wi-Fi
Högtalaranläggning
HDMI / VGA
Projektor

Översikt i TimeEdit | Boka lokalen i TimeEdit

AV-support Solna

Support på teknisk utrustning i KI's gemensamma bokningsbara lokaler

Karta

Dokument

ÅR
Innehållsgranskare:
2022-09-09