Skip to main content

Grants Office - stöd för forskare

Grants Office riktar sig till universitetets forskare och administratörer med rådgivning kring administration, ekonomi och formulering av ansökan samt står i förekommande fall för undertecknande av ansökan och efterföljande kontrakt. Vi arbetar också med support och utbildning inom forskningsdokumentation och ELN. 

Samverkan