Grants Office - stöd för forskare

Grants Office riktar sig till KIs forskare och administratörer med rådgivning och support till interna och externa bidragsansökningar och beviljade projekt samt har information om aktuella forsknings- och resebidrag. Vi arbetar med stöd och utbildning inom forskningsdokumentation samt support kring icke-finansiell regelefterlevnad och hantering av kliniska prövningar. Vi erbjuder även stöd för samarbete med näringslivet, allt från stora strategiska partnerskap till enskilda forskningsprojekt.

Samverkan