Gemensamma perspektiv i utbildningarna

I utbildningarna behöver ingå följande perspektiv: hållbar utveckling, lika villkor och etik.
Här hittar du också information om forskningsanknuten utbildning/ utbildningsanknuten forskning, internationalisering och informationskompetens.

Utbildningsstöd del 1 start