Gemensam Labbutrustning på FyFa

En lista med labbutrustning tillgänglig för samtliga forskargrupper på FyFa. Listan innhåller kontaktinformation till utrustningsansvariga.

Regler för att använda utrustningen

  • Boka utrustningen i kalender vid utrustningen när så krävs.
  • Läs instruktionerna innan du använder utrustningen.
  • Vid problem med utrustningen kontakta ansvarig kontaktperson så att eventuell reparation kan beställas.
  • All övrig utrustning tillhör respektive forskargrupp och kan eventuellt lånas efter kontakt med forskargruppen.

Fullständig information på labbutrustning finns tillgänglig på engelska.

LN
Innehållsgranskare:
Linda Nilsson
2022-10-27