Skip to main content

Ge förslag på föreläsare i serien “Karolinska Research Lectures at Nobel Forum” 2021

Inbjudan till alla forskare vid Karolinska Institutet att ge förslag på föreläsare vid Karolinska Research Lectures at Nobel Forum 2021. Skicka ditt förslag enligt formuläret senast den 17 februari 2020.

Följande uppgifter ska mejlas in via förslagsformuläret 

Uppgifter om föreläsare

  • Namn
  • Adress/telefon/e-post/webbsida
  • Forskningsområde
  • Förslag på föredragstitel
  • Föreslagen värd

Uppgifter om dig som lämnar förslaget 

Namn, adress och telefonnummer

Att bifoga

Lista på de 10–15 mest relevanta publikationerna.

Mejla till 

Nobelkansliet: nobelforum@nobelprizemedicine.org    

Sista datum att skicka in förslag

17 februari 2020