Framtidens Akademiska Ledare - FAL

FAL är ett slutet ledarprogram för forskargruppsledare och lärare. CLINTEC och Labmed samordnar detta program gemensamt och på denna sida kan du som deltagare från dessa två institutioner hitta kort information om varje moduls tema med innehåll. Sidan är levande och uppdateras kontinuerligt inför varje modul.

I dagsläget har vi ännu inte bokat lokaler till alla moduler utan återkommer med det närmare inpå, men tanken är att dessa ska bokas i centrala Stockholm. 

Intervjuer och coachning med deltagare kommer att ske parallellt med modulerna.

Kommande moduler

Modul 5 – Tillitsbaserat ledarskap i praktiken

Två heldagar (09.00-17.00). 16-17 maj ELLER 30-31 maj, 2022. TUFF ledarskapsträning, Östgötagatan 16, Stockholm

Inför denna modul kommer vi dela in gruppen i 2 mindre grupper. Du ska alltså delta två heldagar någon av datumen ovan. Anmälningslänk kommer via mail.

Arrangör: Tuff ledarskapsträning.

Syftet med dagarna är att du ska få en konkret bild av vad ett tillitsbaserat ledarskap innebär i praktiken. De två dagarna innehåller intensiv praktisk träning på grundläggande förmågor avgörande för att frigöra andras ansvarstagande och engagemang. Du kommer att bli skickligare på att coacha och ge feedback på ett sätt som ger effekt.

Dessa dagar är en process där varje moment bygger på föregående och där du steg för steg tränar din förmåga att vara en tillitsbaserad ledare så det är viktigt att du kan vara närvarande fullt ut under båda dagarna.

Modul 6 - Att vara ledare inom akademin, forskningsfinansiering, innovation och etik

29 september, Biomedicum Solna

Mer information kommer.

Modul 7 - Scenarioplanering och krishantering

Höstterminen 2022

Mer information kommer.

Modul 8

Vårterminen 2023

Denna modul har i dagsläget inget tema. Vi vill under kursens gång samla löpande info om det är något område som ni önskar mer kompetensutveckling inom och kommer att planera in den när vi ser vilket behov som efterfrågas. I samband med denna modul kommer vi att ha avslutning av kursen med middag.

Kontaktpersoner

Labmed

Jenny Degerholm Langsmo

Administrativ chef
Administrativa kansliet
H5 Laboratoriemedicin

CLINTEC

HR-Teamet
H9 Klinisk vetenskap, intervention och teknik

Pille Ann Härmat

Administrativ chef
Prefektkansliet
H9 Klinisk vetenskap, intervention och teknik

Avklarade moduler

Modul 1 – Hur styrs ett universitet?

4-5 maj, 2021

En introduktion till FAL och vad programmet innebär, samt kunskap kring att vara akademisk ledare på en övergripande nivå, KIs ledarskapsfilosofi och strategi 2030.

I denna modul kommer FAL introduceras och temat inledningsvis handla om:

  • Vad är FAL?
  • Övergripande kring ledarskap på KI.
  • Strategi 2030.
  • Hur styrs ett Universitet?

Modul 2 - Ekonomi

7 september (fm), 9 september och 15 september

Ekonomispelet är en ekonomikurs utvecklad vid Uppsala universitet som vänder sig till chefer inom högskolevärlden. Genom att delta i spelet kommer du att få lära dig centrala begrepp inom företagsekonomi samt förstå det ekonomiska kretsloppet vid ett universitet/högskola. Spelledare är Maria Andersson, UU.

Vi startar med kaffe/te och smörgås från kl. 08.30. Programmet startar kl. 09.00 och då är det viktigt att alla är på plats. Dagen slutar senast kl. 17.00.

Modul 3 - HR och rollen som arbetsgivare

18-19 november, 2021

I denna modul går vi djupare in på:

  • Arbetsgivarrollen på KI.
  • Anställningsformer.
  • Arbetsrätt i praktiken.
  • Vi kommer även att prata om hur du som ledare skapar en hållbar arbetsmiljö.

Agenda - modul 3

Modul 4 – Ledarskap och jämställdhet inom akademin

10-11 mars, 2022. Vår Gård, Saltsjöbaden.

Vi kommer till exempel gå in djupare på områdena inom genus, makt och normer. Föreläsare under modulen kommer bland annat vara Eva Amundsdotter, SU och Christina Björklund, KI.