Framgångsfaktorer och fallgropar

Välkomna till serie av fyra filmer där ledarskapsspecialisterna Lena Sobel och Matilda Drakvingen guidar er i mentorskap. Syftet med materialet är att stötta arrangerade mentorskapsprogram eller enskilda mentorer och adepter på KI. I den avslutande filmen i serien går vi ger vi exempel på framgångsfaktorer och fallgropar under ett mentorskap och ger tips på frågor ni kan ställa er själva.

Film 4

Arbetsmaterial

Framgångsfaktorer

Egentligen är mentorskap helt enkelt att två personer träffas och att mentorn hjälper adepten att utvecklas. Men också vice versa. Det viktigaste är att man är:

Öppen och ärlig eftersom detta skapar tillit och trygghet

En god lyssnare, d.v.s. lyssna klart och även uppmärksamma vad som sägs bakom orden

Men även andra faktorer hjälper att skapa ett framgångsrikt partnerskap:

Överenskommelse med syfte och mål: Det är bra att tänka igenom vad ni faktiskt vill ha ut av mentorskapet. Framför allt i början men även lite då och då längs vägen. Målen kan givetvis ändras. Då behöver det uttalas och bli tydligt för er båda. Det händer också att ni inte har några mål. Kanske kan det bli ett samtalsämne? Eller så jobbar ni med det som är aktuellt just nu samt inventerar värderingar och vad som är viktigt för adepten. 

Konfidentialitet: det som sägs mellan adept och mentor av privat karaktär stannar mellan er. Livslångt!

Tid: hur ofta kan ni träffas och hur länge per gång (minst 1 h/månad)?

Plats: besök gärna varandras arbetsplatser, åtminstone en gång

Samtalsämnen: förslagsvis kan första samtalet vara som en ”anställningsintervju” för att ta reda på så mycket som möjligt om den andre

Våga fråga: ett mentorsamtal följer inte helt och hållet konventioner för sociala samtal. Våga fråga där det verkar vara känsligt, berätta vad du tycker dig se

Reflektionsbok: att anteckna viktiga frågor samt tankar före, under och efter mentorsträffen

Dum och Lat”: låt adepten prata och utgå inte från att du vet vad hen vill säga

Tror hen inte”: köpa inte rakt av vad adepten säger utan ställ fördjupande frågor för att klargöra både för dig själv och för adepten

Avsluta samtalet resp. mentorskapet: ett tydligt avslut där ni summerar vad som sagts, vad som ska göras och om något ska tas upp på nästa samtal underlättar

Utvärdera: blev det som ni hoppats? Blev det annorlunda men ändå bra?

Fallgropar

Egentligen är det inte mycket som kan gå fel, men några saker är bra att undvika:

Tiden rinner ut i sanden genom många ombokningar, glömska eller någon inte anse sig ha tid

TFL-fällan, att samtalen blir för fokuserade på Tips, Lösningar och Förslag

Ambitionen ligger på olika nivåer för mentorn och adepten eller att mentorn blir för resultatorienterad

Rollen som mentor likar en "förälder" och adepten blir för timid

Bristande åtaganden som förberedelser och tillgänglighet från bådas sida

Samtalsämnena sinar, bara akuta ärenden utan bäring mot långsiktiga mål tas upp, paret bryter för tidigt eller får svårt att bryta när det är dags

Förlorat fokus på utveckling och samtalen blir "bara trevliga"

Relationen utvecklas från allt mellan "ointressant" till "förälskelse"

Adeptens chef blir osäker och sätter stopp för samtalen

Mentorn behöver hantera sin roll med ibland till synes motstridiga krav:

 • Närhet – distans
 • Aktivitet – passivitet
 • Stora sammanhang – små bekymmer
 • Förebild – bifigur
 • Stöd – kritik
 • Förnuft - känsla

Tips

Mentorskap är en utbildning och utveckling utan schema. Innehållet står ni för själva. Under åren har det visat sig att vissa ingredienser ökar sannolikheten för ett gott mentorskap. Gå igenom checklistan nedan och reflektera kring ert mentorskap. 

Här finns också några tips och frågor som ni kan ställa er i paret. En viktig del i all utveckling är att skaffa sig egna feedbackloopar, d.v.s. lägga märke till vad som fungerar och vad som inte fungerar samt ändra sig därefter. Lägg gärna till egna punkter på checklistan och vad ni kommit fram till för att lägga förutsättningar för ett lyckat mentorskap för er. Samt kanske några fallgropar ni ser, befarar och löser.

Checklista

 • Ni har målen klart för er, både programmets och era egna. Samt följer upp mot dem då och då
 • Ni har klargjort förväntningarna på varandra och på mentorskapet
 • Ni ägnar tid åt mentorskapet – minst en timme i månaden
 • Ni ägnar koncentrerad tid att lära känna varandra; "för att vårt samarbete ska bli bra bör du känna till detta om mig och jag behöver känna till detta om dig"
 • Ni besöker varandras arbetsplatser, åtminstone en gång
 • Ett mentorskap är ett jämlikt förhållande med olika roller/uppgifter
 • Vi har klart för oss hur vi vill arbeta
 • Ni pratar om hela livet – inte bara arbete

Tips och frågor

 • Lunch kan vara bra, men inte bara lunch, se till att träffas ostört också
 • En del tycker om att ha samtalen under en promenad
 • Adepten: ställ frågor och ”ställ krav”
 • Mentorn: ha lite is i magen i början
 • Tänk på ledorden: öppenhet, ärlighet och respekt
 • Anteckna före, under och mellan mötena
 • Vad vet du om din adept/mentor?
 • Hur går det med öppna frågor?
 • Vem ger eventuella uppgifter mellan samtalen?
 • Hur intresserad är du av din adept/mentor? (lärandestil, styrkor och svagheter, potential, blinda fläckar, kunskap, nätverk, önskemål, går i gång på, ledarstil, ledarfilosofi m.m.)