Skip to main content

Frågor och svar om Ladok

Vanliga frågor och svar om Ladoksystemet som används på KI.

Vad är återautentisering?

Återautentisering innebär att du identifierar dig genom att ange ditt användarnamn och lösenord när du attesterar ett myndighetsbeslut. Det är med denna handling som du genomför beslutet.

På KI används återautentisering vid följande beslut i Ladok:

  • attestering av resultat
  • utfärdande av examen

Man har valt återautentisering i Ladok vid attestering av myndighetsbeslut för att öka säkerheten i beslutsfattandet. Genom återautentiseringen verifierar du att du är den du utger dig för att vara, att du har intentionen att fatta det beslut du fattar, samt att du gör detta på riktiga grunder.

Mer om återautentisering

Det kan jämföras med andra former av signering du gör på nätet för att verifiera att du är rätt person, att du har för avsikt att genomföra en specifik handling och att de uppgifter du lämnar är korrekta. Det gäller exempelvis då du signerar med ditt bank-ID när du lämnar uppgifter till olika myndigheter som Försäkringskassan eller Skatteverket. Eller när du signerar dina ekonomiska transaktioner på nätet med bank-ID eller någon annan typ av kod.

Mer information för medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

  • Molekylär medicin och kirurgi
Logga in med KI-ID