Frågor och svar

Här kan du hitta information och svar på vanliga frågor om EU-, SIDA- och US-projekt. Kontakta din GMO-handläggare vid ytterligare frågor.

Personalfrågor

Jag har schablonsemester – fyller jag i semester som den är anges i primula, eller när jag faktiskt tagit semester?

Du fyller när du faktiskt tagit semester.

Kan stipendier debitera EU-projektet?

Nej, stipendier kan inte debitera EU-projekt. Ett stipendium vid KI ges för utbildningsändamål, vilket därmed inte kan ses som en personalkotnad.

Inköp

Vad gör jag om en leverantör som jag behöver använda inte är upphandlad?

Varor och tjänster ska köpas från upphandlade leverantörer. Om ett inköp behöver ske från ett icke upphandlat företag, vänligen kontakta din avdelnings inköpsansvarige eller KI:s upphandlingskontor. "Form for purchases outside a signed agreement" ska fyllas i för alla inköp under 100 000 SEK utanför ramavtal i EU-projekt.

Ytterligare information finns på inköp och upphandlingsenhetens webbplats.

Vad gör jag om jag använder utrustning i projektet?

För utrustningskostnader på projektet behövs en loggbok. För ERC och H2020-projekt gäller det att utrustningen finns i Annex 1 och i budgetberäkningen. Om utrustningen inte anges där, kontakta din GMO-handläggare. För SIDA och USA-projekt vänligen kontakta din GMO-handläggare för mer information.

Resor

Vad gör jag när jag reser inom ett projekt?

När du reser inom projektet måste du följa KI:s resereglemente. Se till att bilagor som skickas till GMO inkluderar dagordning för mötet och en e-biljett (upprättad av BCD-travel). Läs mer på KI:s sida om reseregler.

Övriga frågor

Kan jag ta upp kostnader för core-faciliteter, djurhus eller SciLifeLab på projektet?

Interna kostnader, t.ex. core-faciliteter, djurhus och SciLifeLab kräver reviderbara underlag. När ni försäkrat er om att underlag finns, ansvarar institutionen för att beräkningen är fäst på fakturan och att dokumentationen skickas till GMO. Om GMO inte har fått de underlagen i tid för rapporteringen kan kostnaden inte tas på EU-projektet.

Vad behövs vid ett samarbete med SLL?

Om du ska samarbeta med SLL måste det anges i ansökan. Om det inte anges i bidragsavtalet, kontakta din handläggare på GMO omedelbart så att ett tillägg till avtalet kan göras (amendment).

Vad är ett reviderbart underlag?

Reviderbarheten börjar med fakturan. Med reviderbarhet avses att det ska gå att spåra beloppen i fakturan ned till de beståndsdelar som har byggt upp den. Exempel på detta som din GMO-handläggare kan behöva är djurhuskalkyler eller lönespecifikationer.